Thứ Ba, 4 tháng 7, 2017

Người dân TQ q.u.ỳ lạy van xin người VN tha lỗi , Sự thật Việt - Trung a...

2 nhận xét:

 1. NAM+THIÊN TRUNG QUỐC KHÔN THÌ TRẢ TRƯỜNG SA & HOÀNG SA VỀ VIỆT NAM .  南+天 NAM + THIÊN  字南處出古紅荒 Tự Nam xứ xuất thuở hồng hoang .
  聲越留世開建筑 Thanh Việt lưu đời khai kiến trúc
  地解亞我原始族 Địa giải Á ta nguyên thủy tộc
  保潮兄詞彙弟過 Bao triều huynh tứ vựng đệ qua
  皇清野外朝王国 Hoàng THANH dã ngoại triều Vương Quốc
  言語漢喃定的居 Ngôn ngữ Hán Nôm định đích cư
  明天室在两个行 Minh thất thiên tại lưỡng cá hành
  和平提供趣王寶 Hòa bình đề cùng thú vương bảo


  DỊCH

  Tự Nam xứ xuất thuở hồng hoang
  Tiếng Việt muôn đời vẫn mở mang
  Địa giải Á ta cùng họ tộc
  Bao triều anh mến,vững em sang
  Hoàng THANH vua đại khai thiên tử
  Ngôn ngữ Hán Nôm định rõ ràng
  Mong ước được mai xưng bậc cả
  Hòa bình đem lại Việt Trung hoàng

  30/7/2012
  Bùi Quang Thanh

  Trả lờiXóa
 2. NAM+THIÊN TRUNG QUỐC KHÔN THÌ TRẢ TRƯỜNG SA & HOÀNG SA VỀ VIỆT NAM .  南+天 NAM + THIÊN  字南處出古紅荒 Tự Nam xứ xuất thuở hồng hoang .
  聲越留世開建筑 Thanh Việt lưu đời khai kiến trúc
  地解亞我原始族 Địa giải Á ta nguyên thủy tộc
  保潮兄詞彙弟過 Bao triều huynh tứ vựng đệ qua
  皇清野外朝王国 Hoàng THANH dã ngoại triều Vương Quốc
  言語漢喃定的居 Ngôn ngữ Hán Nôm định đích cư
  明天室在两个行 Minh thất thiên tại lưỡng cá hành
  和平提供趣王寶 Hòa bình đề cùng thú vương bảo


  DỊCH

  Tự Nam xứ xuất thuở hồng hoang
  Tiếng Việt muôn đời vẫn mở mang
  Địa giải Á ta cùng họ tộc
  Bao triều anh mến,vững em sang
  Hoàng THANH vua đại khai thiên tử
  Ngôn ngữ Hán Nôm định rõ ràng
  Mong ước được mai xưng bậc cả
  Hòa bình đem lại Việt Trung hoàng

  30/7/2012
  Bùi Quang Thanh

  Trả lờiXóa