Thứ Tư, 12 tháng 7, 2017

T. Q. KHÔN TRẢ Hoàng Sa Trường Sa về Việt Nam Mĩ Mắc Cỡ ...?

M 2012

NAM+THIÊN

   +                 NAM + THIÊN
字南處紅荒     Tự Nam xứ xuất thuở hồng hoang .
聲越留世開建筑     Thanh Việt lưu đời khai kiến trúc
地解亞我原始族     Địa giải Á ta nguyên thủy tộc
潮兄詞彙弟過     Bao triều huynh tứ vựng đệ qua
皇清野外朝王国     Hoàng THANH dã ngoại triều Vương Quốc
語漢喃定的居     Ngôn ngữ Hán Nôm định đích cư
明天室在两个行     Minh thất thiên tại lưỡng cá hành
和平提供趣王     Hòa bình đề cùng thú vương bảo
                        DỊCH
Tự Nam xứ xuất thuở hồng hoang
Tiếng Việt muôn đời vẫn mở mang
Địa giải Á ta cùng họ tộc
Bao triều anh mến,vững em sang
Hoàng THANH vua đại khai thiên tử
Ngôn ngữ Hán Nôm định rõ ràng
Mong ước được mai xưng bậc cả
Hòa bình đem lại Việt Trung hoàng
  
             30/7/2012
          Bùi Quang Thanh
Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét