Thứ Ba, 17 tháng 1, 2017

TRẠNG TRÌNH NGUYỄN BỈNH KHIÊM
                        VỀ TRẦN
               (sau hội thảo khoa học ngày 16/1/2017 tại hội trường
                   BTLQK thủ đô Lăng Cụ Hồ) đã rõ rành rành …)

Ngài là Thánh sống ai bì
Ngài là Chúa tể Thiên thi của giời
Ngài về dựng lại Chính Ngôi
Ngài Nói những lời là của dân gian
Bốn trăm tám bẩy rõ ràng
Những câu đanh thép ai ngang dám gàn
( “ Ta về xây dựng Nước Nam
Cần kẻ đường hoàng ra chịu giúp dân”)
Những lời của Trạng ân cần
Khuyên kẻ vô Thần tỉnh lại dung nhan


Ngọc Châu Hải Dương 17/1/2017
Bùi Quang Thanh