Thứ Sáu, 27 tháng 1, 2017


SĂC XUÂN


Đông tàn gió lạnh im buồng
Cây khô quả chín, lá buông sắc vàng
Nhịp nhàng cứ thuận chiều sang
Muôn đời vạn kiếp lưu ban việc giời

Xuân về lại đón vui tươi
Cây xanh lá biếc nẩy chồi non tơ
Tình yêu muôn thuở mộng mơ
Chung tay xây đắp Cơ Đồ Việt Nam

Ngọc Châu ngày Xuân Đinh Dậu
2017
                                                          Bùi Quang Thanh
                                                           Đ.T.0914209894


AI THIỆT – AI HƠN
Đinh Dậu Niên

Lửa trong lòng núi Niên nay
Thử coi có phải thế này hay không
Mệnh thủy thì khăc nấu nung
Ngang bằng Mệnh hỏa tưng bừng sáng tươi
Đã mang Mệnh Mộc giúp đời
Còn ta đây thổ thì thôi khỏi bàn
Anh kim cái phận chẳng hàn…
Tinh khôi ra nươc, chính Vàng mười phân
Ngồi trông cho rõ từng phần
Ai hơn,Ai thiệt rõ rằn mặt ra …
Xem quẻ đầu năm
Bùi Quang Thanh
'Thơ Xuân

Đường thi chơi chữ

TÂM Ý
      (Tam,ngũ đồng từ)

Chín vàng XUÂN sắc, XUÂN vang ca,
Muôn thủa XUÂN non,XUÂN chẳng già!
Nắng nắng XUÂN nồng ,XUÂN thắm lá,
Mưa mưa XUÂN đậm,XUÂN tươi hoa!
Cau thơ XUÂN gọi,XUÂN da diết,
Chén rượu XUÂN mời,XUÂN thiết tha,
Tết đến XUÂN về,XUÂN cứ trẻ,
Ngàn năm XUÂN hát,XUÂN hoà ca!

Le thiên Lý'