Thứ Sáu, 3 tháng 3, 2017

  ĐỨNG LÊN

Trời sinh ra một kiếp người
Cho ăn, cho nói, cho chơi, cho làm
Cớ chi luật nệ gian tham
Cấm mọi đường hoàng của một người dân
Vũ quang Thuận đích tinh thần
Đã làm sự việc bất bình mà lên.
Chỉ rõ từng việc ai quên  ?
Nào kìa bán nước, còn buôn giết người
Dạy lý luận phá việc đời
Dang dang dở dở hỡi ơi nào tường  ?
Cướp của cải phá hiến chương
Mở dạy chữ thường ngu nhất Việt Nam
Đảng cộng sản cực dã man.
Tay sai Tàu cộng còn oan chỗ nào  ?

     Bùi Quang Thanh
 Ngọc Châu Hải Dương

             3/3/2017

Thứ Tư, 1 tháng 3, 2017

BIẾT ĐÚNG SAI LÀ HÒA HỢP

 Hoa đào đua nở , nước chưa an .
                                     Vó ngựa dương  bay, ra dẹp loạn
                        Bùi Quang Thanh                         
                                Xuân giáp ngọ 2014 

CẢM ý : LÊ-THĂNG -LONG

Nghe qua mạng những phát kiến của Lê-Thăng-Long
 chưa sắc chưa chắc . cơ bản ý vặt thì tạm . 
Nước Việt-Nam cân gì muốn gì ?
Trước hết đảng cộng sản người Việt-Nam phải tự tháy 
đúng sai của mình trước dân tộc mình .
Riêng cá nhân tôi nghĩ không cân ai đánh đảng cộng sản, 
gây thêm thù oán muôn đời khó gỡ.
CẦN NHẤT MỘT NGƯỜI CỘNG SẢN TUYÊN HÒA HỢP 
DÂN TỘC XÓA HẬN THÙ CHIẾN TRANH NAM BẮC ,
 MỜI CÙNG NHAU TẠI THỦ ĐÔ HÀ-NỘI TỪ MỘT NHÓM ĐẾN
MỘT HỘI BÀN . Không Miệt thị…
 ( phật Thánh dạy Không ghen tị , không tranh Chấp , không giết tróc …)

Ngọc Châu Hải Dương 6/1/2014
       Bùi Quang Thanh
   

Thứ Ba, 28 tháng 2, 2017

NGẪU HỨNG TÂM TÌNH

Thưa các quý vị đảng viên không kể thằng già đến đứa trẻ .
Đời tớ nghĩ lại , nghỉ hưu nay đã ngoài ba mươi năm rồi .
Tớ cũng phấn đấu định vào đảng chứ .
Quên sao mình trá lời một đảng viên thân hữu năm 1962 .
Đảng cần tôi chứ tôi không cần đảng :Thật vậy
Tớ tám (8) lần bị những thằng đảng làm lãnh đạo kỷ luật cơ mà,
Có lúc đang nổi tiếng  ở Hải Hưng giấy khen còn giữ đây,
Thế mà thằng lãnh đạo ( Ty lao động ) đầy tớ sáu tháng ngồi chơi
xơi nước rồi tống đi làm công nhân đội đá rải đường quốc lộ,
Tội : ( tham ô  92 đồng hai hào rưỡi ) Chắc duyên giời thì phải,
lãnh đạo tổ chức tinh đến tận nhà hỏi ( bởi là cán bộ tỉnh quản lý đã đào tạo chính quy )
Tớ chết vì ruột ngựa ( học đảng bốc phét về Mác hay lắm )
cười với tội đi làm công nhân liền gửi bài thơ kính thủ trưởng vầy:
                                       Dặn Con
                     Con ơi : bố lại ra đi
                     Thương con bố biết dặn gì hỡi con
                     Bố không ngược suối vào non
                     Bố đi xây dựng giang san quê mình
                     Bố đang làm những việc vinh
                    Bác cầu khỏi lội đắp đường con đi.
                                Xuân 1970
Xét tám thằng đảng kỷ luật tớ không thằng nào có máu làm người .
Vậy muốn được làm người  chớ tin đảng
Kết luận thật chinh xác rằng : ( đã là thằng đảng viên cộng sản ) chỉ có mệnh đề
                              1. )     ĐỂU NHẤT   ( tự ngẫm)
                              2. )     NGU NHẤT
Hỡi những con người yêu quý, chót làm đảng rôi, nằm vắt tay lên chán nghĩ xem:
 ( hiểu thế nào tiền của là phù du,  ác giả ác báo, 
của ăn là của lo,  của cho là của nợ  )
                                 Cảm ơn tỉnh đã vớt tôi  ( Ban Tổ Chức Tỉnh Hải Hưng )
                              Tại tâm thẳng quá nên hồi đòn oan ...
                                         ngày 13/3/2015   ( sao lục )