Thứ Năm, 16 tháng 3, 2017

LỜI KHUYẾN, THÁCH ĐẢNG CỘNG SẢN

Việt Nam xuất phát lớn lên từ một tên CƯỚP thu phục toàn dân trong đói dốt . tục ngữ có câu : một miếng khi đói bằng một gói khi no, dễ như đùa . Đã là con cháu người Việt ngày nay gọi là có chút học … tôi nghĩ : ( Nuôi tôi ăn học để làm người chắc muôn đời dòng giống của tôi không quên ơn. Nhưng dạy tôi học thành tài để làm quỷ : nhờ mọi người suy hộ xem ? tục ngữ có câu !            ( Thiêng thì ta để lên thờ; Không thiêng ta đổ lỗ chồ ta đái trôi đi ). Lắm kẻ còn ơn vong đảng, không hề biết thực trạng nó là thằng Tàu. Lợi dụng 100% CNMác - đít: (Thể chế không biên giới cộng đồng nhân loại). Chương trình giáo án của trường Nguyễn Ái Quốc đểu cáng cùng cực ru ngủ người ngu.  Cần phải tuyên bố giải tán đảng cộng sản để bỏ ngay lập tức các trường đồ sộ này. Nay một thiếu tướng công an mới giảng có nhiều đoạn hay đấy đẹp đấy, nhưng diễn giải tối chỗ : Ta phải chung sống với thằng Tàu vì liền giải đất nhầm. Điện Biên phủ của ta Tàu ghét Ông Giáp đấy.  Vì Ông Giáp chỉ nghe hai lính Trẻ tếu táo đã làm lên vĩ đại cho dân tộc Việt đấy. Trái ý Tàu muốn giết cả trong lẫn ngoài.  Năm công an đến nhà, Tôi đã giải rằng tám thằng đòi lấy ta (việt Nam) chẳng thằng nào đáng. Mà cần phải biết cơ…Tôi khảng định đảng công sản phản động  có học phải biết nghĩa chứ. Thực tiễn là hòn đá tảng thế nào ? Nêu ra bài này tôi muốn thách thức  những con người giỏi nhất của đảng cộng sản đối thoại với tôi. Một con muỗi cũng thừa sức giết tôi. Cả bục lý luận có giám Không.? Nên đọc (chuyennhaem ) của tôi nhé …

        Ngọc Châu Hải Dương Ngày
                   17/3/2017
            Bùi Quang Thanh

Thứ Hai, 13 tháng 3, 2017

SÁNG ÁNH DÂN NAM

Thế là đã rõ mặt mày 
Dân ta nổi dậy, ngày ngày càng đông
Hướng dân ngu; đã mủi lòng
Tám mươi năm muội. dân không còn gì 
Quốc ngữ cái chữ ngu si
Dậy làm cách mệnh, để đi giết người 
Ồ cộng sản, nghĩa nực cười 
Lừa dân ngu dại, để rồi cướp công 
Từ Nam đến Bắc hãy trông
Kìa cải cách lại di dân đau lòng
Chết người bởi chúng ráp tâm 
Chúng mở trường học, phá kinh thánh chùa
Luật giời cho chúng thích chua
Tổ tông nhà chúng cửa chùa tính sao.?
Hiểu chi oai thối hùng đao
Cũng tiến sĩ bằng cấp cao hơn bò 
Vô thần chúng dạy do do ;
Chỉ bọn trâu bò lao hám học ngay
Tri dân ta nhớn từng ngày
Sẽ bỏ trường chúng về xây trường nhà 
Lũ thầy cô giáo quỷ ma 
Trăm mưu ngàn kế kiểm tra bằng tiền 
Nhiều kẻ kiếm bạc như điên 
Bán điểm lấy tiền trò chịu ngay đơ
Thôi thôi dại đến bao giờ 
Về học chữ nhà nguồn gộc tổ tông. 

Ngọc Châu Hải Dương
Bùi Quang Thanh
Xuân ất mùi
2015 

Chủ Nhật, 12 tháng 3, 2017

Hoàng Kỳ và Quốc ca Việt Nam Cộng Hoà ( Hồn Việt )

CHỈ CÓ CỜ VÀNG BA DÒNG MÁU ĐỎ MỚI CÓ LINH THIÊNG GIỮ TOÀN CÕI VIỆT NAM ĐƯỢC
Bọn bồi bút cộng sản VIỆT NAM không còn đứa trẻ con nào tin chúng . Hỡi nhân dân thiên tử hãy làm
thật sự  " Con- Giời" mạnh mẽ đứng lên thu phục lại đạo đức KHỔNG TỬ cùng nhân dân VIỆT NAM phá nát
bọn công sản dã man đường cộng sản đã tận số . chúng ta chung sống hòa bình đất ai người ấy ở
KHÔNG CÓ NHẬN XÉT NÀO: