Thứ Năm, 13 tháng 4, 2017

HÃY TRÔNG

                  Tượng bày lòng vả như sung
Cũng tựa thế đất hóng tinh tính trời
Màu xanh trên tít xa vời
Bởi nhờ tình ấy cây tươi lá dầy
Nuôi người cũng bởi quả cây
Nhờ ơn có ánh sáng này đất nương
Thế mà có kẻ chẳng thường
Chẳng tin linh ứng, chẳng hương khói cầu
Lòng thì thăm thẳm thâm sâu
Muôn vàn mưu kế chặn đầu đón đuôi
Tính tròn xả lá tình chơi
Nào ăn, nào ở, nào nơi nhẩy đầm
Đường đi xe mướt hòa đồng
Tiền tiêu âm phủ kém cùng sánh đôi
Đó là quan lính tầm chơi
Đó lá đầy tớ ngược đời trớ trêu
Này dân đen học lêu têu
Cũng trương bằng cấp cũng bêu sĩ hàn
Hỏi linh thiêng lại hoang mang
Chỉ đâu theo đó, độn đàng ông cha …
Bàn thờ Thần Quỷ cả Ma
Tổ tiên chẳng biết vái là nơi nao ?
Ra đồng cũng cúng lao xao
Trong nhà hương khói ban nào cũng thiêng
Thật là siêu vẹo đảo điên
Việc lành bảo dữ, việc thiêng nói thường
Máu đào đồng tộc chẳng thương
Chỉ tôn ngân khố khói hương bao bì
Danh đời ngất tiếng ngu si
Giương cao giọng giảng ai bì thẳng tay…

Văn Tố Quang Trung Hải Dương
Xuân canh Thìn 2000

Bùi Quang Thanh

Thứ Ba, 11 tháng 4, 2017

KÍNH MỜI BÌNH PHẨM CHỮ RẰNG:

Quốc ngữ không dạy làm người
Chỉ dạy làm quỷ hỡi ơi gióng nòi
Nhân nghĩa chí tín bỏ rơi ?
Chúng xây chùa để thờ loài sa-tăng ...