Chủ Nhật, 25 tháng 6, 2017

trich : VUI CHƠI NĂM MỚI trong.( van lai.chuyennhaem)

 Làm :
Làm việc gì .?
Nhìn vào  kinh sách chính thống .
Đạo phật ,  Đạo giáo.
Hàng tám mươi tư ngàn thứ đạo
Không hiểu đạo thì không gọi con người được
Gia lễ, Quốc lễ. phép lễ.
Theo rõi cây trồng ,vật nuôi.
xem con học ngu hay sáng .
Hướng nghiệp,  hành nghề .
Không tùng đảng ,
Đánh người để làm gì ?
Chấn cướp tối kị .
Phải hiểu rõ tính tham, hám ở con người .
Gần mực thì đen, gần đèn sáng.
Hỏi đến kỳ biết. Chơi cho thỏa .
Tâm hồn luôn hưng khởi.
Tu chí nhiều nghề. Bụng đói đầu gối phải bò.
Giúp người cùng tiến triển.
Tránh hại nhân. Nguy đến.
Không ghen tỵ ,tranh chấp.
Biết vận mệnh đón chịu.
Thương người giời chứng.
Hại người giời truy.
Tự tâm phân tích thiện ác.
Yêu nhau bốc bải dần sàng.
Nặng mắng nhẹ thương.
Đánh người giời lại đánh  cho …
Thưa quý vị  già qua trẻ tới, nghiệm mà xem giời rất công bằng, chớ coi giời bằng vung. Chưa đánh được người thì mặt đỏ như vang , đánh người rồi mắt vàng như nghệ, không hiểu đạo loại vô tri vô giác. Cúi mặt mà ăn chỉ là loài súc vật. người ta hơn biết phải trái, biết tam bảo. Đã là quan trị dân mà  cũng ngồi lỳ bán buôn tranh dân như Tỉnh ủy tỉnh đội  vv. Thì còn ra nghĩa lý gì.? Một thể chế cá mè một lứa, thế mà gọi nhất à.   Thúc toàn thanh niên trai tráng miền Bắc vào đánh thanh niên miền Nam bảo phản động , không hiểu chính mình phản động . (đảng)  Những đảng viên hiện hữu thấy phải trái chưa.? Trí thức gì mà mê muội sự sáng như ban ngày. Người trốn tránh sự tàn ác không nghĩ đến thân xác lại bảo người ta phản động . ( ông Trọng tu thuyết vô thần dạy một bầy ngu mới là vô loại chứ) .? Tử tế không mất tiền mua, lựa lời mà nói cho vừa lòng nhau . Nói giải phóng dân tộc sao hàng triệu sinh linh bỏ mạng biển khơi tìm lần cuộc sống .? Những người theo đảng vì dân sau chín năm kháng chiến bảo họ phản động giết họ  (  c. c.)   .?