Thứ Bảy, 15 tháng 7, 2017

BÙI QUANG THANH GÓP VUI

 Bài thơ chữ   


M 

Quyện điểu quy lâm tầm túc thụ, 
Cô vân mạn mạn độ thiên không. 
Sơn thôn thiếu nữ ma bao túc, 
Bao túc ma hoàn lô dĩ hồng.

Dịch  Lai Bùi

Chim về rừng chọn cành vững đậu
Mây nhố nhăng chẳng đỗ nơi nao
Xóm đồi thôn nữ xay gạo bọc
Gạo xay xong, đỏ bếp cháy bừng

              Ngọc Châu HD. Ngày 13/7/2017
                            Bùi Quang Thanh
                            Đ.T/ 0914209894

Phê bình các bản dịch khác không thoát …

Dch nghĩa  ( vô danh )

Chim mỏi về rừng tìm cây ngủ, 
Chòm mây lẻ trôi lững lờ trên tầng không; 
Thiếu nữ xóm núi xay ngô, 
Ngô xay vừa xong, lò than đã đỏ.

Thứ Sáu, 14 tháng 7, 2017

            Mời quý nhân bình luận

                                       15/7/2017

Bài Thơ Thị Đệ Tử    

                ( Của Vạn Hạnh thiền sư )

 Th đ t 
Thân như điện ảnh hữu hoàn vô, 
Vạn mộc xuân vinh, thu hựu khô. 
Nhậm vận thịnh suy vô bố uý, 
Thịnh suy như lộ thảo đầu phô.

Dịch    Lai Bùi

Đời người như bóng chớp soi vào
Cây cỏ tươi xuân, thu rụng lá
Thịnh suy ân phúc hãi thị kỳ
Đẹp vững trông kìa sương ngọn cỏ


   Ngọc Châu HD. Ngày 13/7/2017
                            Bùi Quang Thanh
                            Đ.T/ 0914209894

Phê bình các bản dịch khác không thoát …

ca Ngô Tt T

Thân như bóng chớp, có rồi không, 
Cây cối xuân tươi, thu não nùng. 
Mặc cuộc thịnh suy đừng sợ hãi, 
Kìa kìa ngọn cỏ giọt sương đông.

Thứ Tư, 12 tháng 7, 2017

T. Q. KHÔN TRẢ Hoàng Sa Trường Sa về Việt Nam Mĩ Mắc Cỡ ...?

M 2012

NAM+THIÊN

   +                 NAM + THIÊN
字南處紅荒     Tự Nam xứ xuất thuở hồng hoang .
聲越留世開建筑     Thanh Việt lưu đời khai kiến trúc
地解亞我原始族     Địa giải Á ta nguyên thủy tộc
潮兄詞彙弟過     Bao triều huynh tứ vựng đệ qua
皇清野外朝王国     Hoàng THANH dã ngoại triều Vương Quốc
語漢喃定的居     Ngôn ngữ Hán Nôm định đích cư
明天室在两个行     Minh thất thiên tại lưỡng cá hành
和平提供趣王     Hòa bình đề cùng thú vương bảo
                        DỊCH
Tự Nam xứ xuất thuở hồng hoang
Tiếng Việt muôn đời vẫn mở mang
Địa giải Á ta cùng họ tộc
Bao triều anh mến,vững em sang
Hoàng THANH vua đại khai thiên tử
Ngôn ngữ Hán Nôm định rõ ràng
Mong ước được mai xưng bậc cả
Hòa bình đem lại Việt Trung hoàng
  
             30/7/2012
          Bùi Quang Thanh