Thứ Sáu, 21 tháng 7, 2017

TRA LỜI PHỎNG VẤN

Ơn Giời Đất Hóa,
Được kiếp làm người .
Ơn cha mẹ ;
Sinh thành dưỡng dục,
Ơn đồng tịch, đồng sàng, niên tuế :
Trẻ  già nam nữ :
Những lời động viên khích lệ
Hôm nay 14/8/2017

Ngoài tám mươi niên lại được nhớ ghi…

Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người, mọi người đang ngồi và bàn

TRẠNG TRÌNH NGUYỄN BỈNH KHIÊM VỀ TRẦN
(sau hội thảo khoa học ngày 16/1/2017 tại hội trường 
BTLQK thủ đô lăng Cụ Hồ đã rõ rành rành …)

Ngài là Thánh sống ai bì
Ngài là Chúa tể Thiên thi của giời
Ngài về dựng lại Chinh Ngôi
Ngài Nói những lời là của dân gian
Bốn trăm tám bẩy rõ ràng
Những câu đanh thép ai ngang dám gàn
( “ Ta về xây dựng Nước Nam
Cần kẻ đường hoàng ra chịu giúp dân”)
Những lời của Trạng ân cần
Khuyên kẻ bất Thần tỉnh lai dung nhan
Ngọc Châu Hải Dương ngày 17/1/2017
Bùi Quang Thanh


Thứ Ba, 18 tháng 7, 2017

Tiết lộ động trời: Thiếu tướng CA khẳng định TQ cài cắm hàng trăm lãnh đ...Thảo Việt

Kìa người anh Mĩ đến chơi
Chị Việt cũng đã thấy xuôi một dòng
Trăm năm nhấp nhứng lòng vòng
Vãn ve mấy chữ ghi trong Lôi-Đình
Dân Tộc cả nước, tưởng Vinh  !
Quyết tâm đánh Mĩ, vành quần cũng trương
Ô hô !   dân Việt nhầm đường
Vì Ngu vào đảng Oai, dương chữ hùng
Lãnh đạo dân tộc lùng nhùng
Dương cờ Mao, giữ ung dung đểu (1) đầu
Quý Ông bà anh chị em đâu ?
Trông rõ thằng Tàu, đểu nhất nhân gian
Cổ  nhân dạy mãi muôn ngàn
Thằng Tây nó tếch, tan hoang cửa nhà
Giết chồng lấy vợ thật mà …
Máu đào gốc Việt, pha nhòa biển đông
Anh Mĩ thật có làm chồng
Sinh ra toàn Rồng coi đất Biển Nam
Hỡi những đảng dốt muôn vàn
Tỉnh ra .? Toan tính tiền vàng tình dâm .,.
Cái tội ác nhất bất nhân
Chữ Ông Cha để dưới chân di nhầu
Đảng cộng sản chẳng biết gì đâu .?
Đi từ dốt nát giết nhau giành quyền .?
Những tên cộng sản chớ điên
Ở khắp mọi miền ngẫm lại mà xem ?
Bây giờ Mĩ có đan xen
Ta đây chẳng chuộng, mà nên cậy nhờ
Họ cầu cái lợi ta chờ
Đôi bên đồng tuế cơ đồ Việt lên...

Ngọc Châu Hải Dương ngày 19/7/2017
Bùi Quang Thanh
Đ. T.  0914209894
Xem : F . Lai Bùi . (1) đảng,  nghĩa oai là thối , hùng là giết