Thứ Sáu, 21 tháng 7, 2017

TRA LỜI PHỎNG VẤN

Ơn Giời Đất Hóa,
Được kiếp làm người .
Ơn cha mẹ ;
Sinh thành dưỡng dục,
Ơn đồng tịch, đồng sàng, niên tuế :
Trẻ  già nam nữ :
Những lời động viên khích lệ
Hôm nay 14/8/2017

Ngoài tám mươi niên lại được nhớ ghi…

Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người, mọi người đang ngồi và bàn

TRẠNG TRÌNH NGUYỄN BỈNH KHIÊM VỀ TRẦN
(sau hội thảo khoa học ngày 16/1/2017 tại hội trường 
BTLQK thủ đô lăng Cụ Hồ đã rõ rành rành …)

Ngài là Thánh sống ai bì
Ngài là Chúa tể Thiên thi của giời
Ngài về dựng lại Chinh Ngôi
Ngài Nói những lời là của dân gian
Bốn trăm tám bẩy rõ ràng
Những câu đanh thép ai ngang dám gàn
( “ Ta về xây dựng Nước Nam
Cần kẻ đường hoàng ra chịu giúp dân”)
Những lời của Trạng ân cần
Khuyên kẻ bất Thần tỉnh lai dung nhan
Ngọc Châu Hải Dương ngày 17/1/2017
Bùi Quang Thanh