Thứ Sáu, 25 tháng 8, 2017

Lời dân tộc

Qua nghe những giọng đôi bên
Đều là dân tộc hai Miền cả thôi
Bên kia Mĩ giúp rồi hồi …
Bên này công sản hỡi ơi nhầm đường
Tức cười trương búa giơ liềm
Xua ngu lên đứng giả trên đỉnh đầu
Có ai lãnh đạo ai đâu
Toàn là lũ dốt đứng đầu giương oai
Nói văn hiến chẳng biết hoài
Chữ Nho vùi dập còn ai biết gì.?
Hỏi dân Tộc hiểu chi chi
treo cờ Tàu cộng biết gì Việt Nam
Mị dân bằng những chữ màng
Độc lâp chẳng có tan hoang nội tình
Thôi : Nghe dân tộc sẽ đình huỳnh
Bỏ đi thù hận dân mình cả thôi …
Phái này lui một, bên kia giảm mười
Gom tài góp sức trong ngoài cùng nhau
Mau trương tuyển cử hàng đầu
Ai tài ứng cử ta bầu lo toan
Thứ nhất giữ Nước vẹn toàn
Thứ nhì Dân Tộc lo loan mọi điều
Học hành con cháu chớ điêu
Có gốc mĩ miều mới sáng hôm nay.
Dân Tộc Việt tấm lòng dầy…

                         H.D. Ngọc Châu 26/8/2017

                               Bùi Quang Thanh

Nổi Da Gà Với Giọng Hát Quan Họ Ngọt Lịm | Những Làn Điệu Dân Ca Quan Họ...