Chủ Nhật, 1 tháng 10, 2017

Rất cần những đảng viên cộng sản giác ngộ đưa dân chúng tới bến bờ vinh quang đang tơi tới đi đến...


Các cháu thanh niên ơi ! Cụ Trọng có phải người đạo cao không ....?