Thứ Sáu, 13 tháng 10, 2017

Thơ đường luật dự thi  ( Hương Cội Nguồn ) 2017

1/   CHIỀU THU

Chiều thu lá lúa túa phây phây
Biếc biếc hồ thu gió gió say
Cây biển xanh bờ không vỗ sóng
Dáng cao nghiêng cánh cánh cò bay
Kìa xa rắc rải mưa đều thấy
Lá thấm lay lay thỏa khói mây
Trời tím về hôm càng nóng vội
Hanh vàng phản ánh chiếu qua ngày

Chú :    biển lúa không có sóng phá bờ
 2/    NÓNG VỘI

Ngày qua chiếu ánh phản vàng hanh
Vội nóng càng hôm về tím trời
Mây khói thỏa lay lay thấm lá
Thấy đều mưa rải rắc xa kìa
Bay cò cánh cánh nghiêng cao dáng
Sóng vỗ không bờ xanh biển cây
Say gió gió thu hồ biếc biếc
Phây phây túa lúa lá thu chiều

Chú  :  vội vàng hỏng việc
3/       LUẬN NHÀN

Thanh thản là ta tủm tủm cười
Cành vàng lá ngọc trách đầy vơi
Ngày ngày đủ đủ ngày ba bữa
Tháng tháng bia bia rượu thú gì
Mặc kệ kìa ai ham hám lợi
Mình ta thanh thản lảm lam chơi
Luận khen thế thái năng nhân nghĩa
Thanh thản là ta tủm tỉm cười

Chú  :  tự nhiên trong cuộc sống
Email ;  vanlai.hd@gmail.com
 4/     Thơ Chơi


Ngồi buồn ngẫm nghĩ viết thơ chơi
Tặng bạn vần thơ chuyện để cười
Nhớ những ngày đầu khi mới biết
Quên sao thưở ấy những xuân tươi
Âm vang giao giọng bình thơ cưới
Đốp chát trống cò nhịp phách chơi
Ô nhỉ tính xuân thôi !  còn ngắn
Điểm tuần đo xải ngót mười mươi …

Chú  :    đón chầu giời
 5/    Thành Đông  nhớ

Rạo rực thuở xưa nhớ tới giờ
Thành Đông giải phóng thật trong mơ
Ca-nô mũ đội ngay hàng thẳng
Bước tiến quân hành trống ếch đưa
Cứ lớn dần đi  theo giải phóng
Non sông thống nhất phất cao cờ
Nay về mở cửa trông ra phố
Thăm thẳm trời xanh lắm sắc phô

Chu  :  mừng Hải Dương hết xâm lược

 6/      YÊU

Yêu mình già trẻ đến vui chơi
Quí trọng anh em nhoản miệng cười
Tráng chén nhanh tay bày đĩa cốc
Thả chè thủng thẳng hộp phong phơi
Sả thơm tỏa ngát mùi hương Thái
Nhẹ đạy ẩm đào thụ kín hơi
Thú thích mừng vui chào bạn tới
Ngâm nga thú vị đượm trà xơi…

Chú  :  trân trọng đón bạn

Thứ Ba, 10 tháng 10, 2017


TRẠNG TRÌNH NGUYỄN BỈNH KHIÊM VỀ TRẦN
               (sau hội thảo khoa học ngày 16/1/2017 tại hội trường
                   BTLQK thủ đô Lăng Cụ Hồ) đã rõ rành rành …)
 Ngài là Thánh sống ai bì
Ngài là Chúa tể Thiên thi của giời
Ngài về dựng lại Chinh Ngôi
Ngài Nói những lời là của dân gian
Bốn trăm tám bẩy rõ ràng
Những câu đanh thép ai ngang dám gàn
( “ Ta về xây dựng Nươc Nam
Cần kẻ đường hoàng ra chịu giúp dân”)
Những lời của Trạng ân cần
Khuyên kẻ  vô Thần tỉnh lại dung nhan

Ngọc châu Hải Dương ngày 17/1/2017
Bùi Quang Thanh
Ngọc châu H.D.
0914209894