Thứ Bảy, 28 tháng 10, 2017

VẠN PHÚC SƯ
+++++
Chữ tinh hoa lịch sử !
Chữ định phận non sông  !
Chữ điểm tô Văn Hiến  !
Chữ Thiên Thư  Lạc Hồng !

Chữ dạy người – Người quý chữ
Chữ trong ta tạo dựng sự nhân từ

Thuần phong quảng bá kính tôn sư
Mĩ tục vinh danh cao trọng đạo

Ngọc Châu
Bính tuất nhật
Canh Tuất nguyệt ( quý thu )
Đinh Dậu niên
                                                                                                  26/10/2017
                                                          ảnh đại diện của bạn, Trong hình ảnh có thể có: một hoặc nhiều người, trẻ em và cận cảnh