Thứ Bảy, 18 tháng 11, 2017

Thích :
Thư Pháp đó phép dạy người …
Tượng hình chưng, phải lẽ đời tinh thông
Chữ Thánh tỏ sáng Tiên Rồng
Thẩm sâu ngữ nghĩa, ai trong mới tường…

Ngọc Châu Hải Dương
18/11/ 2017
( tức  kỷ dậu nhật, tân hợi nguyệt, Đinh Dậu  năm )
(  mùng 1, tháng mười  )
Bùi Quang Thanh

來不
Bán sách : NHO GIÁO RĂN NHÂN
                                                      cần đăng ký 30.000/đ cuốn
                                                                     Đ.T  0914209894