Thứ Bảy, 2 tháng 12, 2017


Bùi Duy Việt : Nội ông học đã xong rồi bây giờ đâu đó đi chơi hay làm ...?