Thứ Tư, 21 tháng 2, 2018

HỌC LÀM NGƯỜI

Sự thất học của Hội Khuyến học tỉnh Hảỉ Dương : 
Đã lấy câu đối này của một phó thường Dân .
 LÀM Tiêu chí trang đầu trân trọng của mình !
 Quả là đại bợm
Tinh Khuyến
hoa học
nguyên  điểm
khi
Văn  bảng
Miếu vàng
tuyên Tiến
danh
vọng vang
gia Quốc
vinh thống
Tộc truyền
thuần mỹ  
phong tục
xuân tết
dân cổ 
   tộc truyền

Thứ Ba, 20 tháng 2, 2018

TÂM NGUYỆNPhúc như Đông Hải thọ tùng mai
Trổ lộc gia huy cảnh thái lai
Tuế chuyển mộng xuân xuân Tấn Bảo
Giao Thừa nghênh tết tết chiêu tài

Trung Thiên hoa lễ trình Tông Miếu
Đại hội Tử tôn vọng Tổ Đài
Mỹ tục thuần phong nguồn cội Việt
Tất Niên tâm nguyn tạ ân hoài ...

Sơ nhất mạnh xuân
Mậu Tuất Niên
Kính thi

cdnvn, tet 2015, hoa dao (2)
 XUÂN

Mậu Tuất đến rồi Mậu Tuất ơi  !
Xuân sang hoa lá trạt cành tươi
Hoe cười chúm chím hoa bừng nở
Hể hả sướng vui sướng thảnh thơi
Mỗi cánh hoa rơi xuân chẳng hại
Thỏa lòng tu quả hiến cho đời
Hóa sinh sinh Hóa thường, sinh hóa
Mậu Tuất đến rồi Mậu Tuất ơi  .?
(Quẻ Bói )

BÙI QUANG THANH
Mừng xuân Mậu Tuất
2018
                                                                        Giao Thừa