Thứ Bảy, 31 tháng 3, 2018

BÙI QUANG THANH

 GÓP VUI 

             Mời quý nhân bình luận

                                       

Bài Thơ Thị Đệ Tử    

                ( Của Vạn Hạnh thiền sư )

 Th đ t 
Thân như điện ảnh hữu hoàn vô, 
Vạn mộc xuân vinh, thu hựu khô. 
Nhậm vận thịnh suy vô bố uý, 
Thịnh suy như lộ thảo đầu phô.
Dịch    Lai Bùi

Đời người như bóng chớp soi vào
Cây cỏ tươi xuân, thu rụng lá
Thịnh suy ân phúc hãi thị kỳ
Đẹp vững trông kìa sương ngọn cỏ   Ngọc Châu HD. Ngày 13/7/2017
                            Bùi Quang Thanh
                            Đ.T/ 0914209894

Ngẫu hứng


   

   


Nếu là người tri thức
Phải hiểu thực phân minh
Đuổi  kẻ vào xâm lược
Gắng  học hành cho được
Thấu hiểu ngữ ngôn từ
Rõ :  phi lai bất thuyết
Ai đào bới tổ tiên
Ai  rõ ngưồn gốc Việt
Cháy nhà ra mặt chuột
Tám tám tuổi chưa tường
Dám ra đường cách mệnh
Phá nát cả gia tiên
Con cháu ôi ! thất ( 1 ) hiền
Phô  cái oai hùng rởm
Chỉ  loại nhãi ranh thôi
Đồ đội váy nát mẹ  
Kiêu ngạo nổi nhất rồi
Kìa ông bà phổng mũi
“Thằng” cháu nó đứng đầu
Trẻ con sành tài cướp…

Bùi quang Thanh
31.3/2018
Đ.T.0914209894       ( 1)   mât hiền

Thứ Năm, 29 tháng 3, 2018

GIỜI CHO TA ĐÓ :


Kết quả hình ảnh cho cảnh đẹp việt nam

Vì nhân dân quên mình .
Vì nhân dân hy sinh .
Anh em ơi vì nhân dân quên mình .
Giữ dòng giống khang linh .
Giữ đất nước riêng mình .
Đó của con cháu chắt ...

Ngọc Châu  30/3/2018
Bùi quang Thanh