Thứ Hai, 28 tháng 5, 2018


SƠN HÀ BẤT LÃO
( Nhân chuyến du lịch hàng không thăm đảo Phú Quốc )

Nguyên tác

  

     峯 影
   

山 河    廻 春

Phiên âm
Vân du thiên cảnh tác thi nhân
Ẩn hiện cô phong ảnh tuyệt trần
Trùng điệp ba xâm vờn hải đảo
Sơn hà bất lão tái hồi xuân

Ý thơ
Ngang trời mây lượn nỡm thi nhân
Thấp thoáng núi cao đẹp tuyệt trần
Từng đợt sóng xô quanh biển đảo
Non sông trẻ mãi với mùa xuân

Xuân kỷ hợi 2019

Văn Tài