Chủ Nhật, 10 tháng 6, 2018


 Image result for cây thông đẹp trồng tự nhiênTĂNG  TIẾN SĨ RỞM
                                     o0o
Thiên quảng lộng  biết đâu hồi khứ

  廣 籠 癟 兜 回 去
Chứ  nhân gian chúng nhứ đua tranh

  因 奸 眾 絮
Ôi  !  hãy tỉnh tu đường đạo lí

    修 唐 道 罹
Phận thân cần thấu nhân quan

  透   

Ngọc Châu hải Dương
Bùi Quang Thanh
                                                                8/6/2018