Thứ Năm, 21 tháng 6, 2018

TĂNG CÁC NHÀ BÁO

Chúc mừng
Thân tăng nhé

神 心


 

柱 根

Bùi Quang Thanh
NgỌC Châu Hải Dương
21/6/2018


Thứ Ba, 19 tháng 6, 2018
Kính
Kính thưa quý vị già trẻ  người Việt Nam  đồng tộc , qua những cuộc biểu tinh  trong một hai  ngày nay chắc đông người trong và ngoài  nước thấy rõ lý do rồi,  tôi xin gợi ý này đúng hay sai nhé :  Đã là những tên đảng viên cộng sản bất kể già hay trẻ chỉ  xếp cho chúng đươc hai mệnh đề :
    1/  Đểu cáng nhất   2 / Ngu si  nhất  .  Nếu ai thêm bớt gì thì bổ xung nhé