Thứ Năm, 5 tháng 7, 2018HÃY TỈNH THỨC

Kính thưa quý vị Quốc dân đồng bào Việt Nam ta, thử chiêm nghiệm xem bọn cộng sản chúng nó có chút nào tính người không …?  Ngót trăm năm trời .  Bao nhiêu trí tuệ dân ta đã dạy bảo. Nhưng chúng không hề suy chuyển .  Những tên bồi bút viết lên bao nhiêu bài lừa dối dân ta .?  Kính thưa các quý vị tự thấy mình hiểu biết việc đời, đã cảm được bao nhiêu uất hận chưa .? Hãy cùng nhau ra ngõ mà trông nhé…


Nhà tao tao về ,đất tao tao ở , cớ chi bọn cộng sản "khủng bố " cướp ...? ( Việt Nam chân chính )