Thứ Năm, 4 tháng 10, 2018

MỞ MẮT RA :

Đất nước có vua chỉ một thôi
Cộng sản lừa dân chót đã rồi …
Nhất nguyên có thật là hay lắm

Xóa hết bầu nhầu lũ tanh hôi
Còn Đoàn này Thể kia ròi bọ
Quốc hội nát tan để dân hồi
Dựng nghiệp chính Nho nòi ta đấy
Văn hiến hào quang Quốc thống đây
Khởi chiếu răn Nhân đường Nho Giáo
Nào phải của Tàu chính Việt ta
Này này lớp trẻ phải tinh ra
Hùng Vương chữ rõ đường tôn kính
Sao lỡ bỏ, rầy học tà ma…
Phải biêt sơn răng và chằng đít
Đích thực ngàn năm rõ dân nhà…
Lúa nước xưa nay ai bằng Việt
Những kẻ học cao lục sách ra
Bốn lần thuộc bắc lòng đau xót
Chọn bạn mà chơi lánh ác tà
Bạn có cần ta, ta cần bạn
Đồng hòa nương tựa mở đường ra…

Canh Thìn nhật Ngày 5/ 10 / 2018
Bùi Quang Thanh Ngọc Châu Hải Dương
Đ.T. 0914209894