Thứ Năm, 25 tháng 10, 2018

Nẩy Kiều ...

Biết nhi cái phận gái mình
Chớ nghe kim trọng dập dình mưu toan
Giời dành là được vẹn toàn
Để chê, khốn nạn tan hoang cõi bờ
Nghe dân được cả cơ đồ
Trái dân dân để lỗ chồ đái trôi…

Ngọc Châu 23/10/2018
                                  Bùi quang Thanh

Chủ Nhật, 21 tháng 10, 2018

Kết quả hình ảnh cho hoa đào tết

Giao Thừa Mậu Tuất

Mậu Tuất đến rồi Mậu Tuất  ơi .?
Xuân sang hoa lá trạt cành tươi
Hoe cười chúm chím hoa bừng nở
Hể hả sướng vui sướng thảnh thơi
Mỗi cánh hoa rơi xuân chẳng hại
Thỏa cành tu quả hiến cho đời
Hóa sinh sinh hóa thường sinh hóa
Mậu  Tuất đến rồi Mậu Tuất ơi .?

Bùi Quang Thanh
Ngọc Châu Hải Dương