Thứ Tư, 16 tháng 5, 2018

NGM CHƠI


 Cháy nhà mặt chuột nó ra .
Ô kìa bác đảng quê ta thế nào ?
Toàn dân còn cứ thì thào
Buồng ông Tàu đó chui vào đã lâu .
Ai người mở cửa đằng sau
Có phải đức thánh Hồ đâu dẫn về …?
Sáu mươi năm thấy ê chề
Biển đông nay chắc thuộc về anh tô …?
Dân ngu lòng cứ tồ tồ 
Vào đảng bảo vệ bác Hồ muôn năm .
Độc lập bờ cõi mất tong .
Coi nhà con nóc hả lòng dân chưa 
Bi bí đĩ bợm làm bừa 
Thăng quan tiến chức có chừa tiền đâu 
Thế là những lũ lau nhau 
Học thì dốt nhất, quan đầu đứng cai 
Cảm ơn những bậc anh tài 
Trong đảng đã thấy mình hoài nhầm to 
Đệ đơn trình rởm quan bò 
Thôi thôi mau đổi mà lo giữ nhà 
Còn dân ta quyết sông pha
Đào sâu đóng cọc cốp pha bưng bền 
Bê tông thép đá xi huyền 
Đầm chầy cho chắc kín liền mạch khe
Bao việc to tát nặng đè 
Già nay hết sức trẻ tề vươn lên … 

 Bùi Quang Thanh 
Xuân canh Dần 2010
 Ngọc Châu Hải Dương 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét