Thứ Bảy, 8 tháng 12, 2018

NHỜ CÁC NỖI LẠC THƠ bình...

ẢO ẢNH CÔ HẰNG

Lơ lửng trăng treo tít đỉnh đèo
Lung linh trên núi sáng trong veo
Cô Hằng cứ bảo là đây đó
Chú cuội cũng rằng mộng tưởng theo
Tính toán muôn vàn khoai sắn độn
Đong đưa ba bị gạo vừng đeo
Giấc mơ ảo ảo say say khướt
Tỉnh lại ỡm ờ cái mộng teo

Bùi Quang Thanh
chính xuân 1990