Thứ Bảy, 24 tháng 8, 2019

chuyen nha em: KÍNH TRỌNG   CÔNG TY PHÁT HÀNH SÁCH....

Vợ chồng Lai Bùi tức Thanh-Hoàn


chúc thọ 70 tuổi Văn Lai
VIỆC  ĐỜI
                      Đắng cay bao đốt đã từng
                Dậu niên nay đã ung dung tuổi già
                      Bẩy mươi nay chẳng còn xa
                Huân chương cao thấp đủ là đáng vui
                      Hám văn chương học chữ đời
                Rạng danh bởi chữ,nên người tự chăm
                      Học đông tây xét đáy lòng
                Càng ham càng thấy ấm tình vững tâm
                      Hôm nay đông đủ vợ chồng
                Bên con ríu rít ngóng mong cháu về
                      Mình vui ai dám khen chê
                Tình ta ôm ấp má kề bên em
                      Thắp tuần nhang sáng ánh đèn
                Giao thừa đó pháo hoa bung trời
                      Truyền hình vang khắp nơi nơi
                Mình ta ngồi mé đào chơi xem hình


                                           Giao thừa ất dâu
                                          Bùi-Quang=Thanh    
                                                   2005