Thứ Năm, 5 tháng 12, 2019

THẰNG TRỌNG

Tất cả cái bắt tay nâng cốc hốc chén của thằng Trọng, 
Với Tập cận Bình kia ,  toàn đảng hãy tuyệt đối tin tưởng vào nó nhé ...Còn những người dân đã từng ngu độn hãy bình luận xem hình ảnh dâng nước Việt cho Tàu từ Hồ Chí Minh đến nay nổ ra cháu Mao đòi Biên giới hải đảo chứ ..?