Thứ Hai, 21 tháng 1, 2013

NHỚ CHÙA TRÔNG                               
                                                     NHỚ CHÙA TRÔNG

   Đón trông cửa phật nhớ chùa trông
 Thờ đức minh không hỡi cộng đồng
   Nức tiếng thần y vua bắc tấn
   Lừng danh thánh dược cúa Nam phong
   Hưng long địa phú tôn dân tộc
   Hồng lộ thiên phù đẹp núi sông
  Di sản quốc gia trang tích sử
  Đón trông cửa phật nhớ chùa trông

                                            Tác giả
                              Quang Thanh = Văn Tài

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét