Thứ Bảy, 5 tháng 8, 2017

LAI BÙI GIỚI THIÊU : GIỜI đã định...            Bn đ Vit Nam vi hai qun đo 
          Hoàng Sa - Trường Sa do thiên to trên dá
TRONG LÚC ĐI RNG, ÔNG ĐNG QUC ÁI (XÃ QUNG CHÂU, HUYN QUNG TRCH, TNH QUNG BÌNH) ĐÃ PHÁT HIN MT PHIN ĐÁ B XÓI MÒN THEO THI GIAN, Đ NI LÊN HÌNH NH ĐƯỢC CHO LÀ TH HIN BN Đ VIT NAM VI HAI QUN ĐO HOÀNG SA VÀ TRƯỜNG SA CŨNG NHƯ CÁC NƯỚC TRONG KHU VC. 
Hình nh mà ông Ái miêu t nm ti Khe Đá Bàng Con, thuc đa phn xã Qung Hp, Qung Trch, Qung Bình.

 Xem hình nh bn đ Vit Nam cùng hai qun đo Hoàng Sa - Trường Sa do thiên to trên đá, Sơn Hà nh ti bài thơ bt h" NAM QUÓC

Thứ Sáu, 4 tháng 8, 2017

CÔ GIÁO GIẢNG VĂN ĐÚNG NHÂN VĂN :


Nho giáo là hc thuyết có thng h , có phương pháp :
Cái thng h ca nho giáo là cái ch nghĩa :  Thiên đa vn vt nht th .
Phương  pháp nho giáo thường dùng là phương pháp chng lun .
L
y thiên lý lưu hành làm  căn bn  :
Có ba điu ct yếu .
           V
 đường tín ngưỡng thì có quan nim Thiên-Nhân tương d .   
           V đường thc tế thì ly s thc nghim làm trng .
           V đường trí thc thì ly s trc giác làm cái khiến biết  đi vi các s v.
Người chí thành là người đã tr lên thun túy , nguyên tính gii phú cho  thì tu
Khc  biết trước hết cái tính ca muôn vt , có th giúp s hóa dc ca gii đt
Mà thành ngang vi gii đ.
Con người có thông hiu triết hc ca tam giáo đng nguyên mi khai thác được
Nhng vn quý ca mình . LUN ĐIM  CĂN BN TT C T  GII.
                                                           Hi Dương ngày 1/8/ 2017
                        Đa ch ti nhà s 160 ngõ 7 khu 9 đường  Trịnh thị Lan
         Nhn ging mt năm thông tho
                         Bùi Quang Thanh