Thứ Sáu, 24 tháng 1, 2014

KÍNH CÁC LIỆT SĨ CỘNG HÒA VIỆT NAM

Kính anh hùng liệt sĩ Công-Hòa Việt-Nam
Oanh liệt bảo vệ Trường Xa
                                                  
  (1)  (2)

(1)    Vi phụ tử phu thê trung bất hoán Công
    (vì giang sơn chết để bảo vệ cha mẹ vợ con )
(2)   Rực giang sơn hương bản tạc lòng ân Trạng
   (Đốt lửa sáng vùng trời biển đảo cho muôn đời)

                      Mừng Xuân Mới Giáp Ngọ
                              Bùi Quang Thanh
                                     2014

Thứ Ba, 21 tháng 1, 2014

đoán : CƠ VẬN HỘI GIÁP NGỌ NIÊN


      Ngọ                        Kim    

    Hồi                           Đúc      

     Sáng                   Tinh          

     Dực                     Khuôn             

    Thiên                Hỏa      

    Nam                     luyện

    Đế                       Vàng

         Xuân giáp ngọ , giao thừa giờ
   Ngọc-Châu , Hải-Dương
   BÙI QUANG THANH

                2014

Thứ Hai, 20 tháng 1, 2014

NHỚ GIẢI PHÓNG HẢI DƯƠNG


THÀNH ĐÔNG GIẢI PHÓNG
  Dạo dực thuở xưa nhớ đến giờ 
   Thành-Đông giải phóng thật trong mơ
Ca-nô mũ đội ,ngay hàng thẳng
Bước tiến quân hành trống ếch đưa 
cứ lớn dần theo giải phóng       
Non sông thống nhất phất cao cờ      
Nay về mở cửa trông ra phố    
Thăm thẳm trời xanh lắm sắc phô ..?    
Bùi Quang Thanh
                                                         xuân 1955