Thứ Ba, 24 tháng 12, 2013

CÀNH HOA CẢI
                                                         Không thơm cũng tiêng là hoa
                                                         Hạt em bé nhỏ rằng là cải canh
                                                         Xin ai chớ bẻ gãy cành
                                                         Nếu mà thương mến để danh hạt sau .
                                                                                 1980
                                                                         Bùi Quang Thanh