Thứ Tư, 29 tháng 3, 2017

THÀNH ĐÔNG GIẢI PHÓNG

Rạo rực thuở xưa nhớ tới giờ
Thành Đông giải phóng tưởng như mơ
Ca-nô mũ đội ngay, hàng thẳng
Bước tiến quân hành, trống ếch đưa
Cứ lớn dần đi theo giải phóng
Non sông thống nhất phất cao cờ
Nay về mở cửa trông ra phố
Thăm thẳm trời xanh lắm sắc phô...

Thứ Hai, 27 tháng 3, 2017

THANH PHÁO

Thanh Bùi Thanh Pháo : Hưu về làm pháo bán đi. Thêm đồng rau mắm phải chi hàng ngày . Giấy tờ hợp pháp trong tay . sỏ xiên nó bảo loại này bỏ đi . Xin được nó chẳng nói gì . Không cho nó bắt mang đi bỏ tù . thật là giời đất mịt mù . Dương cao đầu gối gật gù hỏi trăng.....?