Thứ Tư, 18 tháng 2, 2015

BÀI THƠ THỦ VĨ NGÂM


  LUẬN NHÀN

Thanh thản là ta tủm tỉm cười
Cành vàng lá ngọc trách đầy vơi
Ngày ngày đủ đủ ngày ba bữa
Tháng tháng bia bia rượu với vời
Mặc kệ kìa ai ham hám lợi
Mình ta thanh thản lảm lam chơi
Luận khen thế thái năng nhân nghĩa
Thanh thản là ta tủm tỉm cười

                     Bùi Quang Thanh
                      Xuân ất mùi niên