Thứ Bảy, 22 tháng 9, 2012

NAM+THIÊN
        +                 NAM + THIÊN字南處紅荒     Tự Nam xứ xuất thuở hồng hoang .
聲越留世開建筑     Thanh Việt lưu đời khai kiến trúc
地解亞我原始族     Địa giải Á ta nguyên thủy tộc
潮兄詞彙弟過     Bao triều huynh tứ vựng đệ qua
皇清野外朝王国     Hoàng THANH dã ngoại triều Vương Quốc
語漢喃定的居     Ngôn ngữ Hán Nôm định đích
明天室在两个行     Minh thất thiên tại lưỡng cá hành
和平提供趣王     Hòa bình đề cùng thú vương bảo


                         DỊCH

              Tự Nam xứ xuất thuở hồng hoang
              Tiếng Việt muôn đời vẫn mở mang
              Địa giải Á ta cùng họ tộc
              Bao triều anh mến,vững em sang
              Hoàng THANH vua đại khai thiên tử
              Ngôn ngữ Hán Nôm định rõ ràng
              Mong ước được mai xưng bậc cả
              Hòa bình đem lại Việt Trung hoàng
  
                         30/7/2012
                      Bùi Quang Thanh

Thứ Năm, 20 tháng 9, 2012

GÁI DƯỢNG ĐI THI

  

                                   GÁI DƯỢNG DI THI
                            


                               Hôm nay sơ nhất tháng mùi
                               Nhật chinh đinh tỵ rong chơi thành Rồng
                               Cũng là thi thố cho xong
                               Đẹp đôi mẫu tử ung dung trên tầu
                               Thỏa lòng mát dạ bấy lâu
                               Đến nay chính thức phóng tầu đi thi
                               Thấp cao điểm chẳng can gì
                               Đã đời một cuộc đi thi đấu đầu

                                                            Tân mão niên 1/6
                                                            Bùi Quang Thanh

Ứ QUÁI


                                                         TỨ QUÁI

                                     Riú ra riú rít
                                     Như đàn chim non
                                    Chị em sắt son
                                    Vui chơi dữ tợn
                                                          Thức khuya dậy sớm
                                                          Chăm học hay làm
                                                         Như ngựa bất kham
                                                         Mang tên tứ quái
                                  Thật là khoan khoái
                                   Vui vẻ ở trường
                                  Bước ra ngoài đường
                                  Lại thôi trò quái

                                                                        xuân 2002
                                                                   Bùi Quang Thanh
                                                       Tặng học trò trường Ngô-Gia-Tự
                                                                     HẢI DƯƠNG
                                                        

CHUYỆN NHÀ EM

                                        
                                             Cháu nội gái HUYỀN nhờ làm hộ

                                    Bình minh tỏ mặt trời
                                    Vừa ngủ dậy vui tươi
                                    Bước ra sân em cười
                                    Mừng ngày nay đẹp quá
                                          
                                                                 Vào trong nhà khoe mẹ
                                                                 Chiều hôm qua thuộc bài
                                                                  Cô giáo khen  vút-bai
                                                                 Chạy về thưa bố thich
                                  Em cùng "Long" khúc khích
                                  Hai chị em hả cười
                                  Được thấy bố vui tươi
                                  Cả nhà ta phấn khởi                                          

      "em trai"
                                                                                Mạnh hè 2006
                                                                                     ông nội
                                                                               Bùi Quang Thanh