Thứ Bảy, 22 tháng 9, 2012

NAM+THIÊN
        +                 NAM + THIÊN字南處紅荒     Tự Nam xứ xuất thuở hồng hoang .
聲越留世開建筑     Thanh Việt lưu đời khai kiến trúc
地解亞我原始族     Địa giải Á ta nguyên thủy tộc
潮兄詞彙弟過     Bao triều huynh tứ vựng đệ qua
皇清野外朝王国     Hoàng THANH dã ngoại triều Vương Quốc
語漢喃定的居     Ngôn ngữ Hán Nôm định đích
明天室在两个行     Minh thất thiên tại lưỡng cá hành
和平提供趣王     Hòa bình đề cùng thú vương bảo


                         DỊCH

              Tự Nam xứ xuất thuở hồng hoang
              Tiếng Việt muôn đời vẫn mở mang
              Địa giải Á ta cùng họ tộc
              Bao triều anh mến,vững em sang
              Hoàng THANH vua đại khai thiên tử
              Ngôn ngữ Hán Nôm định rõ ràng
              Mong ước được mai xưng bậc cả
              Hòa bình đem lại Việt Trung hoàng
  
                         30/7/2012
                      Bùi Quang Thanh

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét