Chủ Nhật, 21 tháng 7, 2013

CHÍNH TÔI

                                 CHÍNH TÔI


                                               Ngây ngô cái tuổi học trò
                                               Được ngay đội đến đem vô bàn đèn
                                               Làm thống kê số đỏ đen
                                               Mẫu khai địa chủ cứ điền vô đây …

                                                        Tha hồ cứ phịa đủ đầy
                                                        Cột người cột ruộng cột cày cột trâu
                                                        Ba ngày đủ số nhiệm mầu
                                                        Ông bà mù chữ ngồi tâu quyết liền

               Trại Chiều , Hưng Long . Ninh Giang , Tỉnh Hải Dương
                                                   Ất mùi  1955
                                                 Bùi Quang Thanh
                                             Ân hận suốt đời