Chủ Nhật, 10 tháng 11, 2013

TẠM GIẢI 10 CHỮ NHO :

Năm quý tị (2013) sắp qua. 10 chữ tông kết nhất
( gọi qủe bói ) Thủy, âm, cơ, dĩ, lánh mạng thủy nhiều nước .
Vật sợ nước phải tìm lánh lé tinh khôn .
Ông Nguyễn Phú Trọng mắc lưới Định nhẩy
vọt ( nên nói XHCN ) còn lâu …mới…
Tất nước thuần cho cây sinh , tươi .
Vậy hàng loạt mầm đã mọc đẹp .
 Dân chúng , trí thức , Đang cần chờ QUAN + Lính .
Manh nha mộc sinh thành sẽ thành rừng . . .
ĐÓN GIAO THỪA ( bói cho giáp ngọ 2014 )
Bùi Quang Thanh
Ngọc Châu ,Hải Dương
9/11/2013

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét