Chủ Nhật, 15 tháng 12, 2013

KHÔNG CÓ THÀY ĐỐ MÀY LÀM LÊN


         Thành   Sách          Dựng   Tông

  盛        
 

                               ( Đọc ngược )

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét