Thứ Sáu, 24 tháng 1, 2014

KÍNH CÁC LIỆT SĨ CỘNG HÒA VIỆT NAM

Kính anh hùng liệt sĩ Công-Hòa Việt-Nam
Oanh liệt bảo vệ Trường Xa
                                                  
  (1)  (2)

(1)    Vi phụ tử phu thê trung bất hoán Công
    (vì giang sơn chết để bảo vệ cha mẹ vợ con )
(2)   Rực giang sơn hương bản tạc lòng ân Trạng
   (Đốt lửa sáng vùng trời biển đảo cho muôn đời)

                      Mừng Xuân Mới Giáp Ngọ
                              Bùi Quang Thanh
                                     2014

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét