Thứ Ba, 21 tháng 1, 2014

đoán : CƠ VẬN HỘI GIÁP NGỌ NIÊN


      Ngọ                        Kim    

    Hồi                           Đúc      

     Sáng                   Tinh          

     Dực                     Khuôn             

    Thiên                Hỏa      

    Nam                     luyện

    Đế                       Vàng

         Xuân giáp ngọ , giao thừa giờ
   Ngọc-Châu , Hải-Dương
   BÙI QUANG THANH

                2014

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét