Thứ Ba, 19 tháng 8, 2014

TUYÊN TRUYỀN MỞ HOC CHỮ NHO

Vui thay khai mở  chữ nôm .
Hội trường Thư Viện nhờ luôn tự đâu .
Thầy Kế dành dọt giảng tâu .
Ngồi nghe bổ khuyết từ đầu đến đuôi .

xuân 2006
Bùi Quang Thanh Ngọc Châu


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét