Thứ Hai, 13 tháng 3, 2017

SÁNG ÁNH DÂN NAM

Thế là đã rõ mặt mày 
Dân ta nổi dậy, ngày ngày càng đông
Hướng dân ngu; đã mủi lòng
Tám mươi năm muội. dân không còn gì 
Quốc ngữ cái chữ ngu si
Dậy làm cách mệnh, để đi giết người 
Ồ cộng sản, nghĩa nực cười 
Lừa dân ngu dại, để rồi cướp công 
Từ Nam đến Bắc hãy trông
Kìa cải cách lại di dân đau lòng
Chết người bởi chúng ráp tâm 
Chúng mở trường học, phá kinh thánh chùa
Luật giời cho chúng thích chua
Tổ tông nhà chúng cửa chùa tính sao.?
Hiểu chi oai thối hùng đao
Cũng tiến sĩ bằng cấp cao hơn bò 
Vô thần chúng dạy do do ;
Chỉ bọn trâu bò lao hám học ngay
Tri dân ta nhớn từng ngày
Sẽ bỏ trường chúng về xây trường nhà 
Lũ thầy cô giáo quỷ ma 
Trăm mưu ngàn kế kiểm tra bằng tiền 
Nhiều kẻ kiếm bạc như điên 
Bán điểm lấy tiền trò chịu ngay đơ
Thôi thôi dại đến bao giờ 
Về học chữ nhà nguồn gộc tổ tông. 

Ngọc Châu Hải Dương
Bùi Quang Thanh
Xuân ất mùi
2015 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét