Chủ Nhật, 5 tháng 8, 2018

ĐỐ AI GIẢI NỔI CHỮ TÂM …? Cho tường rành rọt mở tầm nhằm xa …?MINH TÂM.

Con tim sự sống muôn người
Những hằng rung động sục sôi đường hoàng
Nét Tâm biểu thị rõ ràng
Rành rành trăng khuyết nằm ngang giữa giời
Những ngôi tam chủ hẳn hoi
Này Thiên, này Địa, này Người bàn chi ..?
Linh Tâm huyền bí  thần kỳ
Hữu Thiêng, hữu ứng mới suy tượng Này
Những tường Nho Giáo xưa nay
Toàn Tâm toàn Ý Chữ này sáng soi…

Quý Xuân Mậu Tuất niên
2018
                                    Bùi Quang Thanh
6/8/2018
Vậy Chữ Tâm là gi..?  Nếu lấy vần abc, Hay: i, t, hoặc  o, a thời nay, biểu tượng lên chữ  TÂM Ta phải thấy nó vô nghĩa, không chương ra được gì .  Còn tượng chữ Tâm nho giáo khác hẳn .  bởi nó thiêng
và linh trong mường tượng của con người , thực trạng của tứ tượng
( Một vành trăng khuyết ba sao giữa giời ) con người chưa va chạm thiên nhiên còn vô tâm. Trẻ mới sinh sao có tâm  ? Nhầm tim với tâm không gẫy nghĩa, tim là sự sống, tâm là linh động đến khoảng  giời  nào nhập khoảng đó. Có loại người lớn cứ khăng khăng khoảng giời đến của mình, cực sáng vì chưa gặp tối

 ( ngày phải có giờ dần mới đến tuất )  Chỉ vì  ngu si của cái Quốc ngữ dẫn đến không biết kinh sợ, dơ mặt xấu mày là gì . Không hiểu gì hai từ ( Thiêng,Linh ) Nói tầm phào quả lếu láo. Chữ nho từ khai thiên lập địa VIỆT NAM đã có. Xuất ra vì răn dạy con người, ( Sẵn  lòng tham không đay bẩm sinh ) kiểu Phương Đông.  còn nữa ...