Thứ Năm, 27 tháng 4, 2017

 5  LẦN   GỬI ĐÀI TIẾNG NÓI VIỆT NAM
                       --------------------------o0o------------------------------

         
   Nguyên bản là :

                Để góp phần đẩy mạnh thêm tiến triển của yêu cầu
                                           Tôi đã gửi bài này :
        (  Qua đường thư ngày 28/8/1994, Đến ngày 8/5/1995 Lại trực tiếp  mang đến Đài phát thanh 58 Quan sứ Hà Nội giao lấy biên nhận.  Xe bị cấm đường mất thêm 7000đ xích lô  )

                Kính gửi : Buổi phát thanh người cao tuổi đài tiếng nói
                                                     Việt Nam Hà Nội

       Ngày 24/8/1994 Quý đài đã nêu tám việc xây dựng phong tục, tập quán nếp sống gia đình.Thật là một của quý vô giá với tôi đã được nghe . Bởi không ghi được bằng băng nên không nhớ hết tình tiết phát trong 15 phút. Lần này lại thêm một dấu ấn nữa với tôi, như năm 1989 đài đã trả lời một Thính giả mà tôi cũng có công chờ đợi rồi bật lên ; a, a, thế là phải kết thúc..
    Còn việc này với tôi thì ngâm nga sâu đậm lắm. Tám câu nêu ra không Nhớ được, nên tôi xin phép nói ra theo tiếp thu với sự mong đợi nay đã đến .
    Thưa quý đài, tôi đã nghỉ hưu trên 12 năm nay rất vui khỏe. Sinh được một cháu gái nay cháu đã có hai con trai và tôi còn năm cậu con trai nữa, bốn Cậu đã có vợ con .
     Vì vậy nên vấn đề gia đình của tôi mới thấm, lại những đụng độ của xã hội từng ngày từng giờ xâm lấn đến với gia đình. Buổi này tôi lại bất ra chữ A. hoa to.
     Thưa quý đài, câu đầu tiên hôm nay tôi vừa đặt câu hỏi vừa trả lời :
            Từ khi có đảng đến nay ai luôn luôn phá đảng ?
      Tôi là Bùi Quang Thanh xin trả lời :
Chính đảng cộng sản phá đảng của mình .
                     Bắt đầu từ đâu ?
 Trả lời : Bởi vì truyền bá lai căng ảo ảnh bằng những trang sách cường điệu.  Dùng một lũ thầy giáo ngu xuẩn .
  ( Tôi cũng đã từng làm thầy ngu )
  Vậy thì gia đình là cái gì ?
Nếu mới nghe đài phát về gia đình quả là hiểu rộng quá, mông mênh quá. Tôi rất tự hào là quý Đài tiếng nói Việt Nam nói thì không còn chỗ chê, nhưng vào việc mới là thật .
      Thưa quý Đài, đoàn thể hoặc cao hơn là đảng có thể vào một gia đình chuyển hóa cả gia đình ấy được không ?
      Chắc là không .
Đó mới là trật tự xã hội, đó mới là chấp hành pháp luật, hàng loạt các nhà Tù ra đời chỉ làm nhục cho Bác Hồ đã khuất thôi. Bởi vì bác về là kêu gọi Phá nhà tù ...
      Thế mà bây giờ ta mới nói đến gia đình .
Xin hỏi ? - Ai xóa sạch mối quan hệ gia đình, rồi giao cho những đoàn thể Vô trách nhiệm .
       Vậy bây giờ gia đình phải làm gi ?
Đài đã biết và nói rồi, nhưng đừng lừa. Cội rễ của Ông cha ta cổ xưa là bé vun bón, nhớn đánh ra, đây là bất di bất dịch. Vậy xử luật trong gia đình là cai gì ?
Thông cảm à ..? Bình đẳng ư ..? Phải dân chủ chứ ..? Có điều luật gia đình Được không ..??
         Luật hiện hành của  nhà nước ta Quốc hội thông qua ( đánh người là Phạm pháp, ngoài ba đời có quyền lấy nhau ) thật nguy hiểm quá . Tôi đích danh trả lời quốc hội vi phạm .
         Thế thì dựng lại gia đình bằng cách gì ?
Yêu cho roi, cho vọt, ghét cho ngọt, cho bùi .   Câu châm ngôn này đúng hay sai ?
Tiên học lễ, hậu học văn là cái gì ?
         Đừng nhầm cách giải thích hoặc đưa vào dậy học .
Con gà mái rất chăm chỉ ấp ủ trứng rồi nuôi và bảo vệ con trọn vẹn, nhưng Đến lúc con nó biết kiếm mồi, nó đuổi mổ cho vỡ đầu có ác không ?
         Cho là con vật không được bì với con người thượng đẳng đã chắc đúng Chưa ?
         Một con ong chuyên gác cửa, thấy con khác không mang mật về nó cắn chết đúng hay sai ?
         Nếu đã nói đến quan hệ gia đình Thì phải xét đến động thực vật xung quanh chứ .
         Do việc dậy học và học không căn cơ , có khác gì lắp một cái mộng Lấy dao cùn đẽo rồi lắp vào cái lỗ đục vuông vắn không ?  Đưa các cháu vào nhà trẻ  chỉ có dạy múa mà không dạy nguồn gốc của nó từ đâu. Rồi lớn lên cho đi học chữ a.a.a . A . B . C . là sề bánh đúc đó.  Nếu học Chữ thì chữ người phải học đầu tiên chứ  ?  gì rồi đến thiện ví dụ : ơn Cha Mẹ là cái gi ?  làm sao phải ơn ?  Cúng đường đầy đủ đừng Để thiếu thốn cho cha mẹ ai dạy ?  Cha mẹ làm việc gì phải kính thuận không được nghịch.  không được chống trái Cha mẹ ... Có được gọi là luật trong gia đình mà người bố làm chánh án không ?
                            Nhà bố dậy điều gì ?
                           Trường thầy dạy điều gì ?
Đừng làm kết hợp mà sai đó. Vị trí của người mẹ đứng trong gia đình thế nào ?                               Bố dậy con...
                            Mẹ cũng dạy con đúng hay sai ?
Nếu dạy thì phần bố dạy điều gì ? Phần mẹ dạy điều gì ? ĐÃ LẪN THÌ LỘN .
                 Ơn chúng sinh là ai ?
Ai dạy, có nên dạy không. Ơn nhà nước ơn thế nào. tại sao phải ơn ? Đáy lòng ơn hay giả tạo ơn. Bắt phải ơn hay nhà nước hành  động để con Người ấy phải ơn ..?
                    Một việc đơn giản là : Tiên trị gia, hậu trị quốc là gì  ?
  Tôi thiết tưởng đảng phải bỏ mọi vô ich khác,  lo ngay đến việc gia đình Cội nguồn, nó là cái bệ  đặt xã hội .
Không một sớm một chiều mà vài chục năm chứ chả ít. Nếu cứ lấy lý luận mà tranh cãi nhau thì nó ngược nhau (180 độ )  Sư nói sư phải, vãi nói vãi hay ..  Vì đắm đuối khi nghe đến đúng tim tôi thích quá. Nên viết những lời này. Bằng tấm lòng thành của mình  chân thật Việt Nam, Sớm muộn trước sau Tôi đều đả đảo cái lai căng, Kinh mong quý đài nghiên cứu .

                      Hải dương ngày 28/8/1994
                                     Đứng tên
                              Bùi Quang Thanh
   Bài này bây giờ vẫn hợp