Chủ Nhật, 17 tháng 9, 2017

    
QUỐC TÍCH ĐỒNG TÂM                               

      NHẬT CHIẾU

Cộng sản lạc phách siêu hồn
 Từ gầm cầu thang thảo ra một nền tảng Viết chơi giải trí , Đến thành một lý luận siêu ngu, đưa vào đầu những bọn hoang dã đói dốt,  toàn thế giới hàng triệu triệu người chứng kiến  cái từ ( vô thần ) .
Việt Nam đã cho ra hàng loạt các trường Nguyễn Ái Quốc đầy kinh khủng và hung bạo,  đào tạo ra lũ tội đồ lịch sử, dẫn đến sự thật thối nát bây giờ .? Đảng già lẩm cẩm , lũ trẻ thừa kế ngây ngô đúng là quần manh lại dẫn quần manh .  hiện thân của lũ cướp đêm là giặc cướp ngày là quan ( chính phủ nào cán bộ nấy )  Bọm đội váy nát mẹ ếch nhái nhẩy lên làm người, đòi lãnh đạo dân tộc sao được .?   


                                       Đôi câu đối trăm chữ một vế ;

CỔ KIM DUY ĐÔI

 

Vế Phải           Vạn kiếp khai thiên, máu mẹ thành sông, ngăn bầy xâm lược, linh linh Vạn Kiếp, đó: xâm lược khiếp vía thấy sóng cả Bạch Đằng Giang, chôn vùi bành trướng... sông núi đón tương lai, Tuyên ngôn Nam Quốc, mừng sơn hà độc lập, dân Việt quyết, quyết hối thúc hòa bình, kiến tạo toàn vẹn cõi biên cương! Noi gương liệt tổ, dù bom rơi đạn nổ, lòng báo hiếu chẳng quản gian nguy, vang vọng Quốc ca. Xin thề dưới cờ nguyện hết mình, sùng tôn tinh thần, lịch sử quân dân Việt anh hùng, vĩ đại. –


Vế trái          Muôn đời lập địa, xương cha hóa núi, chặn lũ ngoại bang, thắng thắng muôn đời, đây: ngoại bang kinh hồn khi nghe danh Điện Biên phủ, vỡ mộng bá quyền...Núi sông bừng khí thế, áng cổ Việt văn, vạch định phận nguyên khai, nước Nam cần, cần quang minh hữu hảo, trương cao chủ quyền trời biển đảo! Tiếp bước tiền nhân, dẫu nắng lửa mưa nguồn, dạ kiên trung ngoan cường chiến đấu, Chấn hưng văn hiến. Vững chắc tay súng đầy kiêu hãnh, bảo vệ bản sắc, tinh hoa đất nước Nam thịnh trị phồn vinh.