Thứ Năm, 5 tháng 4, 2018

CƠM CHIÊUBỘ CHỈ  HUY  Q.S. TỈNH HẢỈ  HƯNG
Đẹp nhất, hôm nay dưới trời xanh
Hân hoan, Tỉnh Trưởng  mở tiệc dành
Khách riêng đặc biệt Quang Thanh tới
Bia hộp  (Heineken) quý tốt lành
Đông đúc sĩ quan vui đưa chúc
Lính sành phục vụ đủ cơm canh
Nhớ đời, đáng thỏa lòng phơi phới
Xúc động, ơn giời được thanh danh …

22/12/1994
Bùi quang Thanh
Tỉnh trưởng Ong Nguyễn Trong Hiếu dương kính đó
Thứ Tư, 4 tháng 4, 2018

ĐẠI ĐỘN CẦU NHÂNCÁCH  TÍNH  ĐẠI  ĐỘN
Ví dụ được ngày Quý với số cảm = 4 Tính trong cung 
MẬU QUÝ đầu tý  đến Mão được số =  4, quẻ chiếu ra  là 26 . 
( giáp Kỷ, Ât Canh, Bính Tân, Đinh Nhâm, Mậu Quý )
𩱻        
𩱻   :   
     -       
( 屬  水   土 )
Quẻ này  bản mệnh vững vàng
Tháng này Thuỷ Thổ đặng an mười phần
Làm ăn lắm kẻ xa gần
Hứa mà giùm giúp ân cần rủ ta
Tháng Chạp cho chí tháng Ba
Tháng Sáu tháng Chín cầu là được ngay
Tháng ngày xung khắc hao tài
Phòng kẻ phản phúc thẳng ngay hại mình
Mùa hạ xung khắc chẳng lành
Tai nạn đau ốm gian manh phá tài
Sửu Thổ vượng tướng đặng may
Cầu tài thi cử sự nay nên cầu.


𩱻        
𩱻    
     陽 - 丁  卯  
( 屬  木 )
Đông chí thuộc Mộc tốt thay
Các việc đều được người bày giúp ta
Hôn nhân gả cưới hợp hoà
Công danh từ tụng cất nhà cũng nên
Đông Xuân hai mùa vững bền
Làm ăn có của chẳng nên tin người
Mùa Thu xung khắc rã rời
Khỏi bị đau ốm chịu thời tiếng oan
Tháng ngày sinh hợp được an
Dầu ai mưu sự khó toan hại mình
Buôn bán tạo lập gia đình
Cầu tài cũng lợi xuất hành cũng nên.𩱻        
𩱻     -
      -     巳 陰
( 屬   土 )
Tương sinh tương hợp tốt thay
Xuân Hạ Đắc lộc như cây ra trồi
Bán buôn vật dụng có lời
Làm ăn có kẻ rủ thời giúp ta
Hôn nhân gả cưới an hoà
Công danh thi cử sau mà cũng nên
Tuất Hợi xung khắc chẳng bền
Kẻ tốt người xấu chẳng nên nghe lời
Giúp người như tiền của rơi
Tham tài dục lợi sau thời khổ thân
Tháng Chín tháng Mười Thu Đông
Dẫu khỏi đau ốm tảo tần gian nan.


𩱻        
𩱻       : 
      陽 - 辛  未  
( 屬  土 )
Quẻ này Thổ Hoả được an
Vào Hạ vượng tướng Đông Xuân khắc rầy
Làm ăn có của hao tài
Phải phòng kẻ dữ mang tai chẳng lành
Một Chạp cho chí tháng Giêng
Bị Mộc khắc Thổ đảo điên chẳng vừa
Mong thời sinh hợp được thành
Tháng ba là tới công danh lợi tài
Xuất hành buôn bán được may
Có kẻ kêu đủ hẹn rày với ta
Công danh thi cử đạo gia
Tật bệnh đau ốm vái mà được yên.


𩱻        
𩱻       : 
      陽 -  癸       
( 屬  金 )
Thìn Tuất Sửu Mùi tốt hơn
Công danh thi cử quý nhân phù trì
Tháng Ba tháng Chín hợp nghi
Tháng Sáu tháng Chạp làm gì cũng nên
Bốn tháng thuộc Thổ vững bền
Tị Ngọ Dần Mão chẳng nên làm gì
Giêng Hai Tư Năm kị thì
Các việc chẳng tốt phòng khi hao tài
Qua khỏi tai nạn năm nay
Không thì tranh tụng khiến rày ốm đau
Xuất hành đi gần không sao
Đi xa phải giữ tổn hao vật tài.𩱻        
𩱻    六 : 土 水
甲 戌 陽 - 乙 亥 陰
( 屬  土  水 )
Thổ Thuỷ khắc nhau chẳng hay
Làm ăn buôn bán có tài như không
Qua kị hai mùa Thu Đông
Bước đầu tháng Chạp ta trông có đường
Làm ăn gả cưới Mại Thương
Các việc đều đặng noi gương tháng này
Thổ mà khắc Thuỷ chẳng hay
Phòng kẻ phản phúc tin ai khổ mình
Coi chừng kế cận gia đình
Mang lời buộc tiếng thình lình cho ta
Cẩn thận đi ra đường xa
Phòng khi tai nạn gian tà rủi ro.

𩱻        
𩱻      七 : 水  土
丙 子 陽 -  丁 丑  陰
屬  水  土 )
Âm dương xung khắc chẳng hoà
Hình hợp khắc hợp người ta phản mình
Làm ăn các việc giữ dìn
Phải phòng cẩn thận chớ tin mà lầm
Quẻ kị tháng Sáu tháng Năm
Văn thơ khẩu thiệt hại thầm chẳng hay
Ốm đau qua khỏi hao tài
Gần sang tháng chạp quẻ này vượng lên
Làm ăn buôn bán xa gần
Có kẻ hứa hẹn ân cần rủ ta
Các việc đều được thuận hoà
Buôn bán gả cưới cất nhà cũng nên.


𩱻        
𩱻      八 :   
戊  寅  陽 - 己  卯  陰
( 屬  木 )
Quẻ này thuộc Mộc Thuỷ âm
Đông Xuân được tốt cây trồng được mưa
Mùa hạ bị khắc chẳng ưa
Làm ăn thất bại phải chừa tránh ngay
Tháng Bẩy, Tám, Chín bi ai
Làm ăn có lợi khiến rày cũng tan
Đạo tặc phản phúc gian tà
Văn thơ khẩu thiệt người toan phận rày
Mùa Xuân tháng Giêng tháng Hai
Làm ăn có kẻ ép nài rủ ta
Xuất hành thương mại đường xa
Các việc đều được chớ mà hồ nghi


𩱻       
𩱻       :    
     -    
(     )
Quẻ này Thổ Hoả tương sinh
Làm ăn thuận lợi công danh rễ ràng
Tuất Hợi xung khắc chẳng an
Phòng người phản phúc mưu toan rầm rì
Chớ có tranh tụng hiểm nguy
Nhịn nhục qua khỏi nhẹ thì cho ta
Xuân Hạ tháng Giêng tháng Ba
Thổ Thìn Mộc khắc Hoả ta có đường
Làm ăn phải giữ lo lường
Tin người phải mắc vị thương phải lầm
Công danh từ tụng thắng phần
Làm ăn các việc ân cần mới yên.


𩱻        
𩱻      十 :    
壬  午  陽 -  癸  未  陰
( 屬    土 )
Quẻ đặng lực hợp tương sinh
Bán buôn gả cưới công danh nên cầu
Làm ăn có người đỡ đầu
Kêu đủ giùm giúp lo âu với mình
Xuân Hạ thì mới thấy tin
Thu Đông xung khắc giữ dìn kẻo hao
Dần Mão khắc Thổ lao đao
Tháng Một tháng Chạp xung vào khắc ngay
Mang lời chịu tiếng đắng cay
Không nhịn gây dữ hoạ tai chẳng lành
Tháng ngày sinh vượng được yên
Dẫu gặp tai nạn đảo điên không sờn.𩱻        
𩱻      十 一  :   
甲 申  陽 -      
( 屬  金 )
Gặp quẻ Thân Dậu thuộc Kim
Xuân tù Hạ tử phải kiêng tháng ngày
Phúc thì hoạ khỏi tai bay
Cũng bị đau ốm vật tài tổn hao
Chiếm gặp quẻ vượng không sao
Tháng ngày thuộc thổ lâm vào đặng vui
Bốn tháng Thìn Tuất Sửu Mùi
Thân dậu Kim vượng tới lui khởi hành
Nóng giận gây sự chiến tranh
Lưỡng Kim tranh đấu chẳng giành cho ta
Làm ăn thương mại đường xa
Mùa hạ phải giữ kẻo mà lâm nguy.


𩱻        
𩱻   十 二  :  土 水
丙  戌          
( 屬  土 水 )
Quẻ này Thuỷ Thổ khắc nhau
Làm ăn có của tổn hao chẳng toàn
Phải phòng có kẻ tà gian
Bầy mưu tính kế chẳng an gia đình
Tháng Ba tháng Tư Tị Thìn
Tháng ngày phải nhớ chớ khinh mà lầm
Phúc thì qua khỏi an tâm
Quý nhân độ mạng cũng không ngại gì
Đông Xuân sắp tới lo chi
Có kẻ kêu rủ chỉ thì làm ăn
Mùa Xuân Tuất Thổ khó khăn
Thu Đông Hợi Thuỷ khởi đăng việc làm.


𩱻        
𩱻   十三 :
      -       
( )
Quẻ này khắc hợp chẳng an
Vợ chồng gia đạo tài gian chẳng hiền
Làm ăn cũng có của tiền
Bán buôn có lợi chẳng yên bất thành
Văn thơ khẩu thiệt tụng tranh
Trước mắt không dám nói hành sau lưng
Tháng Năm tháng Sáu kị xung
Cuối Đông quẻ vượng qua Đông có đường
Làm ăn buôn bán tha phương
Làm chi cũng đặng sự mừng đến ngay
Các việc thấy đều đặng may
Hôn nhân bất lợi chẳng sai sau này.


𩱻        
𩱻      :
     -  
( )
Đông Xuân cây trái nở đua
Làm ăn các việc thuận mùa tốt thay
Có người hứa hẹn cho hay
Kêu rủ giùm giúp hỏi vay dễ dàng
Mùa Thu tháng Dậu tháng Thân
Những thời xung khắc chẳng cần làm chi
Cãi thì phải bị lâm nguy
Qua khỏi bệnh tật phòng khi hao tài
Chớ làm các việc chẳng hay
Không mắc lưới thỏ vương rầy bẫy treo.


o:p>
𩱻        
𩱻   十五 :
        
( )
Quẻ gặp Thổ Hoả tương sinh
Làm ăn các việc công danh nên cầu
Mùa Hạ bền vững đặng lâu
Ba mùa làm có dữ đâu chẳng toàn
Phòng kẻ gian sảo chẳng an
Tin người phải mắc đoạt sang bạc tiền
Tháng Chín tháng mười chẳng yên
Hai tháng xung khắc đảo điên phiền hà
Hôn nhân vợ chồng chẳng hoà
Gia đạo sào sáo gây mà chẳng yên
Lòng ngay dạ thẳng vững bền
Dẫu gặp quẻ xấu chẳng nên lo sầu.


𩱻        
𩱻   十 六 :
甲 午   陽 - 乙  
( 屬 土)
Quẻ này Hoả Thổ tương sinh
Gặp mùa Xuân Hạ tài danh nên cầu
Làm ăn có kẻ đỡ đầu
Bạc tiền trợ giúp bao thầu cho ta
Xuất hành thương mại gần xa
Cầu quan đắc thắng thuận hoà hôn nhân
Ai đâu phản phúc chẳng sờn
Quý nhân độ mạng phùng đơn cũng lành
Trong tháng Một Chạp bất thành
Hai tháng xung khắc cũng đành chẳng an
Dần Mão Thổ bị tai nan
Phải phòng mà dữ hoạ mang vào mình

𩱻        
𩱻   十七  : 
   -      
(   )
Ngày giờ chẳng nên xuất hành
Đi xa dương thế chỉ mành treo chuông
Mại thương xa sứ bán buôn
Cẩn thận mà giữ luôn luôn đề phòng
Làm ăn các việc đặng xong
Sửu Mùi Thìn Tuất làm trong tháng này
Quẻ kị tháng Giêng tháng Hai
Ngày giờ xung khắc chẳng hay việc gì
Dần Mão Tị Ngọ hiểm nguy
Lâm vô ngày tháng bị thì khắc xung
Tháng ngày sinh đặng ta dùng
Thân Dậu Thìn Tuất kể chung Sửu Mùi.𩱻        
𩱻   十八   : 
-     
(   )
Quẻ kị Thổ Thuỷ khắc nhau
Làm ăn có của tổn hao bất thành
Mang lời chịu tiếng nói hành
Nhịn nhục qua khỏi tụng tranh phá tài
Tháng Ba tháng Tư giờ ngày
Thìn Tị gặp phải chẳng hay việc gì
Có phúc qua khỏi tai nguy
Làm ăn buôn bán có thì cũng hao
Tán tài thì khỏi ốm đau
Tin người gạ gẫm của trao mất liền
Họ nói ngon ngọt tự nhiên
Thương người phải chịu chớ phiền trách ai.


𩱻        
𩱻   十九    : 
   -  
(   )
Gặp quẻ hợp khắc chẳng an
Trước tốt sau xấu rã tan chẳng đồng
Gia đạo anh em vợ chồng
Vắng mặt thương nhớ gặp nhau rầy rà
Việc chi trước đặng an hoà
Sau lại xích mích thật là chẳng an
Làm ăn có lợi bạc ngàn
Trước nhiều sau ít tiêu tan lán là
Hùn hợp buôn bán xa gần
Phòng kẻ chẳng tốt phản tâm với mình
Trước nói ngon ngọt thật tình
Sau là giả dối chẳng linh chút nào.


𩱻        
𩱻      
     -       
(  )
Gặp quẻ thuộc Mộc tốt thay
Làm ăn thiếu hụt người nay giúp mình
Đông chí cho tới Thanh minh
Thương mại thi cử công danh nên cầu
Mùa Thu xung khắc lo âu
Thân Dậu ngày tháng chịu sầu gian nan
Phòng kẻ phản phúc chẳng an
Nói hành nói nén mưu toan thầm thì
Tháng ngày sinh hợp lo chi
Có kẻ kêu rủ giúp thời làm ngay
Ví như trời tối gặp trăng
Cây trái gặp tuyết làm ăn gặp thời


𩱻        
𩱻  廿   : 
  -    
(   )
Người coi gặp quẻ tương sinh
Cầu chi cũng tốt lợi danh thăng phần
Làm ăn buôn bán xa gần
Có người hứa hẹn ân cần rủ ta
Gặp mùa Xuân Hạ sang qua
Tháng Sáu tháng Chạp tháng Ba có đường
Ngày Tị Thu Đông tổn thương
Tháng Mười tháng Chín kị vương ngày giờ
Làm ăn chớ có ơ hờ
Tiền tài vật dụng họ quơ mất liền
Cẩn thận giữ dìn mới yên
Tổn hao chút ít chẳng phiền hà chi.


𩱻        
𩱻  廿   :   
      -     
( )
Gặp quẻ sinh hợp có đường
Làm ăn các việc mại thương gặp phần
Xuân Hạ tháng Mão tháng Dần
Sửu Mùi Thìn Tuất ân cần tốt thay
Làm ăn tiền bạc hỏi vay
Có kẻ kêu rủ giúp ngay cho mình
Ngày giờ Tý Sửu chớ khinh
Giữ dìn cẩn thận hớ hênh nguy liền
Ngày tháng xung khắc tự nhiên
Biết mà không tránh đảo điên phiền hà
Nói nghe tử tế thật thà
Bạc tiền trợ giúp đưa ra rụt liền.𩱻        
𩱻  廿    : 
   -     
(    )
Ngày Thân chẳng nên xuất hành
Làm ăn các việc lợi danh an hòa
Tháng Chạp tháng Sáu tháng Ba
Làm chi cũng tốt người ta giúp mình
Dần Mão Tị Ngọ chớ khinh
Ngày giờ xung khắc thiệt tình xấu ngay
Gặp phải họa hiểm tai bay
Khởi binh cũng bị hao tài tổn tướng
Làm ăn chớ khí phô trương
Tin người phải mắc phải vương gian tà
Nói hành nói nén như ma
Trước mặt tử tế hại mà sau lưng.


𩱻        
𩱻  廿   
   -    
(     )
Gặp quẻ Thổ Thủy khắc nhau
Gia đạo chẳng thuận ốm đau rầy rà
Quẻ kị tháng Ba tháng Tư
Ngày giờ Thìn Tị kị mà khắc xung
Thân Dậu ngày tháng nên dùng
Tý Sửu cũng tốt hung trung gặp hiền
Thìn Tị mộ tuyệt đảo điên
Ngày giờ nên tránh tự nhiên an hòa
Làm ăn thương mại đường xa
Gặp hai tháng đó chớ mà nên đi
Miễn cưỡng thì bị tai nguy
Khỏi nơi lưới Thỏ mắc thì bẫy treo.


𩱻        
𩱻  廿五  
     -      
(     )                                            Trước  tốt sau xấu chẳng an
Các việc làm được sau tan rõ ràng
Bán buôn phải giữ tà gian
Làm ăn có của họ toan gạt lường
Vợ chồng vắng mặt nhớ thương
Gặp mặt sinh sự ghen tuông rầy rà
Anh em gia đạo chẳng hòa
Ăn ở chẳng thuận bất hòa phiền nhau
Nhiều việc chẳng tốt trước sau
Tin người phải mắc tà đau chẳng lành
Họ nói như sới của tiền
Ngày sau phản phúc tự nhiên hại mình.


𩱻        
𩱻  廿六  
    -   
(   )
Đông Xuân cây trái tốt tươi
Làm ăn các việc nhiều người giúp ta
Hôn nhân gả cưới an hoà
Cầu tài danh lợi người ta giúp mình
Đông chí cho tới thanh minh
Làm chi cũng đặng thiệt tình chẳng sai
Bán buôn thì đặng lợi tài
Công danh thi cử có ngày ắt lên
Mùa Thu Thân Dậu chẳng bền
Tháng ngày xung khắc chớ nên làm gì
Thân Dậu bị Tứ lâm nguy
Xuất hành cũng kị đi thì chăng nên.


𩱻        
𩱻  廿七 :  
      陽 - 丁  巳  陰
( 屬     )
Quẻ lâm Thổ Hoả tương sinh
Hôn nhân danh lợi tụng tranh thắng phần
Làm ăn các việc xa gần
Có người kêu rủ ân cần giúp ta
Dần Mão Tị Ngọ kể ra
Sửu Mùi Thìn Thổ thì ta nên dùng
Tháng ngày Tuất Hợi khổ chung
Tháng Hai ngày đó chẳng dùng làm chi
Cãi thì phải chịu lâm nguy
Không tai cũng bệnh chớ thì đi xa
Tránh quỷ thì cũng gặp ma
Tài vật hao tổn người ta phản mình.


𩱻        
𩱻  廿八  
       -      
(     )
Tương sinh tương hợp tốt thay
Có người kêu rủ tiền tài giúp cho
Xuân Hạ ta đặng ấm no
Các việc đều tốt chớ lo làm gì
Làm ăn gả cưới hợp nghi
Nếu cầu danh lợi nên đi đặng hiền
Có người hứa giúp bạc tiền
Nhớ ngày sinh hợp đặng liền theo tay
Đi gặp Tý Sửu không hay
Hỏi ráo nước miệng họ hay nghi ngờ
Lựa ngày sinh hợp cung phù
Há miệng vừa hỏi lần mò mở rương.


𩱻        
𩱻  廿   : 
      -        
(      )
Thân Dậu là quẻ thuộc Kim
Làm ăn các việc kiếm tìm được ngay
Sửu Mùi Thìn Tuất tháng ngày
Bán buôn có lợi có tài chớ lo
Có người rủ bảo giúp cho
Thân Dậu được tốt gặp đò đưa sang
Dần Mão ngày giờ chẳng an
Bán buôn phải giữ tà gian có ngày
Tháng Tư tháng Năm chẳng hay
Bi ai phiền muộn tán tài ốm đau
Tị Thân xuất hành lao đao
Hai ngày ly tán tổn hao hãi hùng.𩱻        
𩱻     
     -    
(       )
Tuất Hợi Thổ Thuỷ khắc nhau
Làm ăn có lợi tổn hao chẳng còn
Thìn Tị mộ tuyệt chẳng an
Quẻ sầu gặp xấu gian nan tứ bề
Vợ chồng gia đạo phu thê
Ốm đau tật bệnh ủ ê bất thành
Lại thêm gây gổ tụng tranh
Đi xa không tốt xuất hành không nên
Làm sao hợp bạn chẳng bền
Sau bị phản phúc họ quên ơn rầy
Mười người đôi ba gặp may
Ngày tháng đặng vượng phúc tày cho ta.𩱻        
𩱻  三十一   : 
                 
Chiếm quẻ gặp đặng Càn Kim
Làm ăn các việc họ tìm giúp ta
Bán buôn gả cưới làm nhà
Cần quan đắc cử gặp mà đặng lôi
Phật trời ủng hộ đôi bên
Chiếm bệnh đặng mạnh kẻ trên phù trì
Lâm nguy có người giải nguy
Làm ăn thiếu hụt người thì giúp ta
Xuất hành thương mại đường xa
Đắc tài có lợi bán mà đặng mong
Lòng ở ngay thẳng không sao
Quẻ tốt gian sảo ốm đau khốn cùng.


𩱻        
𩱻  三十二  : 
            
Gặp quẻ ở ngoài Càn Khôn
Làm ăn tấn phát tiếng đồn chẳng sai
Các việc đều tốt hơn nay
Thân nhân ủng hộ người ngay vững vàng
Ở mà gian lận chẳng an
Dẫu gặp quẻ tốt tai làn vẩn vương
Làm ăn các việc như thường
Công danh thi cử mại thương đặng rày
Thổ vượng bốn mùa tốt thay
Quẻ kị đới Mão tháng ngày giờ năm
Tháng Ba tháng Tư tháng Năm
Tháng Sáu tháng Chạp tốt trong quẻ này.