Thứ Tư, 10 tháng 10, 2018

Đ AI GII NI CHM
Cho tường rành mch có tm nhm xa. ?

MINH TÂM.
Con tim s sng muôn người
Nhng hng rung đng sc sôi đường hoàng
Nét Tâm biu th rõ ràng
Rành rành trăng khuyết nm ngang gia gii
Nhng ngôi tam ch hn hoi
Này Thiên, này Đa, này Người bàn chi ..?
Linh Tâm huyn bí thn k
Hu Thiêng, hu ng mi suy tượng Này
Nhng tường Nho Giáo xưa nay
Toàn Tâm toàn Ý Ch này sáng soi

Vy Ch Tâm là gi..? Nếu ly vn abc, Hay: i, t, hoc o, a thi nay, biu tượng lên ch TÂM Ta phi thy nó vô nghĩa, không chương ra được gì . Còn tượng ch Tâm nho giáo khác hn . bi nó thiêng và linh trong mường tượng ca con người , thc trng ca t tượng ( Mt vành trăng khuyết ba sao gia gii ) con người chưa va chm thiên nhiên còn vô tâm. Tr mi sinh sao có tâm ? Nhm tim vi tâm không gy nghĩa, tim là s sng, tâm là linh đng đến khong gii nào nhp khong đó. Có loi người ln c khăng khăng khong gii đến ca mình, cc sáng vì chưa gp ti ( ngày phi có gi dn mi đến tut ) Ch vì ngu si ca cái Quc ng dn đến không biết kinh s, dơ mt xu mày là gì . Không hiu gì hai t ( Thiêng,Linh ) Nói tm phào qu lếu láo. Ch nho t khai thiên lp đa VIT NAM đã có. Xut ra vì răn dy con người, ( Sn lòng tham không đay bm sinh ) kiu Phương Đông. ... Cái tâm là con tim khi óc ca mt con người, Thường dùng ta gi bng d người y. Nhóm y , hi y , đng phái y … thường mang mu sc thi tha, hèn mn, bp bơm, la đo. Trong quan h dân qun người khôn thì ít k ngu li nhiu. xã hi cuc sng đua tranh, cy mnh gièm hiếp yếu, dân tc đau đn nht đã b loi kh rách áo ôm này hùa theo la đo ca ngoi bang xúi by bp dân lành b nhng ngun gc căn bn đt l quê thói ca x s . nhng lp người trên dưới by mươi tui bây gi sao biết được. Bi bng d ca cái phái này tha thng xông lên ào như bão t . ra li kêu gi giết nhm còn hơn b sót quá kinh khng . Vi không biết ch TÂM thiêng linh huyn o cao siêu vô cùng . Tượng mt trong ch Tâm là gì .? Đó là ch ch gii ( tri ) mông lung huyn o vô cùng linh thiêng ai đo được chiu dài , chiu rng biết sao được nhng cht biến hóa kỳ siêu… Tượng ch hai là đt t gii sinh ra thc th quay tròn có trên mt 100 nguyên t luôn luôn phát trin mi có thc vt , đng vt nuôi s sng ( Nho giáo đnh gii là Cha, Đt là m vy ) Tượng ch ba là loài người do sinh hóa t gii đt cũng đ t cht trong thân th như trái đt . thường gi là Thiên Đa Nhân đó . Còn tượng th tư là na vành trăng ( ch t ) du dàng mát m xúc xc dung nhan người con gái . Nhng tượng này xếp tròn trong mt ch TÂM . vy ch TÂM phi hc hiu tu luyn nhiu đi mi có .

CÁI TÂM & CH TÂM :

1 / CÁI TÂM
Là t nhiên gii phú hoàn ho ca s sng . Thường hay nhm ln. T nhiên : như cây mc lá rng , sinh sn muôn loài, k cm ngăn. Đu phm lut gii c. Cái tâm là u khut ti tăm, riêng tng con người, trong ăn làm kiếm sng , giao lưu quê kch, bt chước nhau, trong hành x cuc sng, truyn ming nhp tâm, thói hc đòi, khi thích thú, khi nhàm chán, khi bè cánh, khi đơn côi, bun vui như r di, nay tin mai ng, không n đnh nht quán giao lưu, mnh bên nào theo bên đó, tưởng như trên không gii dưới không đt, xem hình, tượng ln ln, b gian di la đo mà không h biết, nghe li xu nnh siêu đng cm khoái mê say, không hiu được Âm Dương là gì trong cuc sng thường nht, thường nghe lm nói nhàm, rt thích thú ca cho, ca biếu, thích oai phong hão huyn, mua danh khoe ng, khoe ca cy mình, b kích đng bt lò so hơn tên bn, thù hn bâng quơ, không đnh nghĩa ni mt vic gì cho mình, nói đâu chu đy, hc vt đ biết ch, không hiu nghĩa mình nghĩ, hay minh đã hc, s vic : thy người ghét mình cũng ghét, thy người tôn mình cũng tôn, chng hiu bn lĩnh là gì, nghĩ qun đi t t, bt người khác phi tuân theo ý riêng ca mình, Hc hành có bng cp đy mà không hiu hai t ( T Nhiên ) là gì..? Nói thì khoe môi múa mép tài ba li lc con kiến trong l phi bò ra nghe. B người cao ging b thì ct lý. Hi (XHCNCS) là cái gì.? ch nh Mác tr li được không.? Tt c nhng vic đt l quê thói ca Ông cha người Vit t năm 1945 v trước là phong kiến lc hu. Ch có chế đ cng sn mi tt đp nghe các mng (facebook) hin nay láo c à .? Công và ti vi hàng triu người Vit Nam bao giơ sáng t.? xưng VitNam Văn Hiến c nhân hay ch thi “ văn Minh” hin nay.? Ngun gc ca cái Ch k xưng hc cao hiu rng có biết t đâu không.? Trường Nguyn Ái Quc cng sn siêu đng dy ri loan truyn xung nhân dân rng : (CNXHCS) đào m chôn (CNTB ) có tht không.? ( năm 1964 hc (CNKHMÁC-XIT ) trường B LĐ. Dy chúng tôi rng : ( dưới chế đ XHCN quan h con người vi con người là Bn. Dưới chế đ TBCN. quan h con người vi con người là chó sói ) sao bây gi công an đánh nhiu người chết trong đn ca mình thế.?

2 / CHM
SOI XÉT T TƯỢNG CH TÂM NHÉ  :
Trước đã nêu ra ba ch ch () Thiên, Đa, Nhân, Nm ôm vành trăng khuyết đó là t tượng . Vy ch Tâm biết lung linh huyn o thế nào trong đi sng con người . Tht ch này con người sinh ra đ ngăn nga cái lòng ác tham vô đáy vn bm sinh trong mi con người ta. Trác đo là ví con người quý hơn ngc ngà đy, không va chm đường đi xa gn đây đó sao biết được muôn vàn điu hay l d, không hc ngôn t ng nghĩa biết ăn nói thế nào cho hp thi, hp ý, nghĩa ngn minh phương, tượng Thiên mông lung huyn o linh thiêng vô cùng, đến lúc biết làm người phi tri qua bao nhiêu ngu đn ch ? không th nghim nhiên đã biết ăn, biết nói, biết gói , biết m, biết bn mùa xuân h thu đông được. phi có cơ tích t đau thương mò mm đói kh, vinh hoa, chng nghim thế nào là gii sinh đt dưỡng, trông by chim, cá, đàn ong con kiến, hoang thú trong rng phi biết được cuc sng by đàn loài người tng tri t đâu bt ra ý thương xót nhau… Đa ( ) phi biết là qu đt ta đang sng luôn luôn đng đ sinh ra muôn loài, muôn s, muôn kiếp do gii sinh và bo h ch ? Người () do giao hòa gii đt mà sinh ra muôn loài trong đó có con người được ưu ái có tiếng nói biết phi trái t trái tim khi óc bm sinh . 3 Ch này bao quanh ch t ( ) mt trăng soi sáng đêm trường du dàng ta mát t nhng cánh đng lúa ngát thơm đt Vit… Tóm tt vy đ t cái mông lung huyn o ca ch Tâm không bình thường nhé: 
Dng ra ch Tâm này bi con người nhng tm siêu đng ca nhân loi không th tính phn trăm cho k ngu người sáng được, kim trong đi sng là thy ( mt người lo bng kho k làm ) Ch khi loài người đã biết làm người mi có chn chnh tôn ty, mi đnh ra nét và ch đ ghi nh ( kho ) Nho giáo cn hàng ngàn vn ch thì ch tâm là mt . T đi Hùng Vương đã dùng hai t Âm Dương thì k nào dám bo ch hán ca Tàu ? Trong nhân loi hàng t người ai là Người có Tâm không sn nhé … Đnh đu ca tinh tú loài người đt ra ng nghĩa khó xác minh. Nhưng không thế lc nào cãi được Đc Thích Ca Mâu Ni pht t Châu Á đưa ch Tâm vào lòng . Con Vua Cha đang trong sang giu quyn quý ra chng nghim qu, đi trước mình đã đnh trên 2600 năm nay sáng rc. (Tâm tc Pht ) Chúa giê-xu Ki-Tô  Ngài t tay trng nghèo nàn ti phương Tây biết được đi chp kh đau, mang thân sng ca mình chu thay nhân loi nhn ti đóng đanh câu-rút dang tay trên xà ch thp. ( ch vì ch nhân Tâm ) Đc Trn Nhân Tông Vit Nam Đương ngôi Vua báu đy xa hoa m l ch vì ng được ch Tâm rũ áo ra đi chp kh .
Ngài viết Ngài ngâm thơ rng : 
Thân như hô hp t trung khí 
Thế t phong hành lãnh ngoi vân 
Đ quyên đ đon nguyt như trú 
Bt th tm thường không quá xuân. (66
Qu siêu cao người thường hiu sao được . Ch 3 tượng này thôi đã chng minh loài Người sinh ra Pht . ( Pht tc Tâm ) lung luyn trăn tr, nhng siêu đng vĩ nhân tng b c đi người đ tu tp mi được ch Tâm ch. Thế mà có nhng k kiêu ngo t coi mình cao siêu tuyt tài nh nhăng. Dám xưng tuyên giáo còn sao tm nhng lý thuyêt hão huyn ca k háo danh. T tp đoàn này th n. Nt n khoe môi múa mép biết bao ging la bip di trá đ giết người cướp ca. Chúng hiu làm sao được ch Tác vi ch t. Ch vì đói dt mà chúng đã đưa c mt dân tc chém giết nhau, đưa bao nhiêu sinh linh con tr min bc b hc hành li sui lun rng vào giết thanh thiếu niên Miên Nam. Ci cách rung đt giết người ta đ ly ca. Đưa lũ vô hc chp chính, nói tiến lên xã hi ch nghĩa tuyt đnh là gi ?  Nhng chiến thng ca chúng như thế gi là tâm sao được .. ? Ôi bao đau thương ! hi nhng giáo sư tiến sĩ bng này cp n đã hiu ch Tâm là gì đâu.?

Quý Xuân Mu Tut niên 2018
Bùi Quang Thanh
Ngõ 7 Trịnh thị Lan
Khu 9 Ngọc Châu Hải Dương
Đ.T .0914209894
                   Kinh mi mua sách Nho Giáo Răn Nhân