Thứ Bảy, 20 tháng 10, 2018

MỒM CỘNG TÀU

Vỡ toang cái lỗ mặt mày
Cái thằng Tàu cộng còn xoay đường nào
Lời đây êm ái lọt vào
Rõ rồi ngu nhất còn cao giọng gì.?
Ông Thanh răn rủ tỉ ti
Trả ngay tức thì biển đảo chối sao.?
Bộ trưởng Ma tit bước vào
Biển Đông chẳng lóng lạnh bao lạnh lùng
Của giời đâu phải cái chung
Anh em mấy Việt lỡ lòng ác tanh
Đội cộng sản cáo nền anh
Mở mồm như đít trẻ ranh Việt thường ..’

Ngọc Châu Hải Dương
20/11/2018
Bùi Quang Thanh