Chủ Nhật, 16 tháng 12, 2018

BÌNH
Thật hay thống thiết từng lời
Kể từ đôi lứa dòng đời nối theo
Tộc bùi từ những đói nghèo
Nay cơ thịnh vượng cùng theo một lòng
Phân chi Nam Bắc Tây Đông
Trong ngoài Đất Việt dốc đồng dựng xây
Mừng vui đón kết quả này
Tộc Bùi rạng rỡ xum vầy nước Nam
Đại Hôi Ba đã khang trang .
SƠN HÀ BỪNG SÁNG MỪNG GIA TỘC
TỔ QUỐC THĂNG HOA RẠNG HỌ BÙI
Hôm nay ngày 19/8/2018 tại số 9 Nguyễn Cảnh Chân thủ đô Hà Nôi, Hội trường TW đảng. Tôi Bùi Quang Thanh Kinh Biếu lên Chủ Tịch Cộng Đồng Họ BÙI toàn Quốc
100 cuốn sách NHO HỌC VI NHÂN  Đại Hội  kỳ III  CĐ Họ BÙI 2018
Bùi Quang Thanh
Ngọc Châu Hải Dương